Home Columns algemeen

Algemeen
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Geschreven door Joost   
woensdag 03 augustus 2016 13:32

De luchtverontreiniging in Nederland neemt al jaren af. Toch dagvaardt milieudefensie de staat. Het gaat niet snel genoeg, zegt de organisatie. Want door te hoge concentraties aan stikstofoxide en fijnstof leven we korter. De staat zou onder andere de landbouwemissies verder moeten verlagen. Hoezo de landbouw? En wat is fijnstof nu eigenlijk?

Nederland schendt de mensenrechten door ongezonde lucht niet aan te pakken, stelt Milieudefensie. De Europese normen voor luchtkwaliteit worden nog te vaak overschreden. Dat mag niet, vinden zij, en eisen tegelijk aanscherping van de normen. Verkeer is de grote boosdoener, maar ook landbouw doet een flinke duit in het zakje. 

Secundair fijnstof

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990, bericht het Compendium voor de Leefomgeving. Met uitzondering van ammoniak liggen de emissies in 2014 allen onder het Europese emissieplafond (NEC) vanaf 2010. Een bericht van het RIVM kopt: Luchtverontreiniging door verkeer en industrie afgenomen, invloed landbouw neemt toe.

“Een groot deel van het fijn stof wordt beïnvloed door ammoniakemissie uit de landbouw. Ammoniak reageert in de lucht met stikstofoxiden uit verkeer en industrie [stikstofoxiden van vrachtverkeer, ozon uit fotochemische reactie en ammoniak uit de bio-industrie vormen tezamen ammoniumnitraat, dat de grootste massafractie vormt van PM2.5 – red.] In Nederlandse steden maakt dit zogenoemde secundaire fijn stof ruim 60 procent van de fijnstofconcentratie uit. In Europa wordt daardoor meer dan de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging beïnvloedt door ammoniakuitstoot uit de landbouw.”

Volgens Wikipedia is het bekend dat gezondheidsschade vooral optreedt door de kleinere fractie van de deeltjesgrootteverdeling: de PM2.5 (Particulate Matter 2.5μm).

“Deze fractie wordt ook voor een groter deel door mensen veroorzaakt, vooral door wegverkeer en scheepvaart. […] Het effect van stoffilters en verbeterd motormanagement is dat de massa PM10 afneemt en ook de massa PM2.5, maar dat de fractie van de allerkleinste deeltjes (< 100 nanometer) toeneemt. […]. Deze ultrafijne deeltjes deponeren makkelijker in de longen.”

Vee zat

Sinds 1990 zijn de emissies van ammoniak met 64% afgenomen, weet het Compendium voor de Leefomgeving. Maar de uitstoot is sinds een paar jaar weer toegenomen. De stijging is veroorzaakt door de veranderde veevoersamenstelling voor het vee in combinatie met een stijging van het aantal koeien. Deze stijging is ook zichtbaar in gegevens over mestproductie.

De veestapel stijgt, en daarmee de mestproductie en de ammoniakuitstoot en indirect dus de fijnstofconcentratie. Emissiebeperkende maatregelen werken goed, maar tegen de groei van de veestapel kunnen die maatregelen niet op. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw dreigde Nederland in mest te verzuipen. “Inmiddels is de totale mestproductie weer terug op het niveau van begin jaren zeventig,” meldt het Compendium. Ik vraag mezelf af waarom er niet meer huisartsen voor een groeistop van de veestapel pleiten. 

 
Het belang van politieke ongelijkheid
Geschreven door Joost   
woensdag 27 juli 2016 19:40

Na de aanslagen in België ging de schoolreis van een haviste om veiligheidsredenen niet naar Londen. “Terroristen verpesten gewoon de lol van toeristen,” zei ze. Sommige zinnen klinken lang na. De haviste zei wat iedereen denkt: het gaat ons hedonisten puur om de lol. Zie daar het belang van politieke ongelijkheid.

Ons afval maakt deel uit van ons onbewuste. We verdringen het, aldus filosoof Slavoj Zizek. De nagenoeg onverwoestbare kracht van het kapitalisme is zijn permanente staat van crisis, aldus Zizek. Het blijft zich vernieuwen: “Always new products. And the other invisible side of it is waste. Tremendous amounts of waste.” Zizek pleit ervoor ons afval (inclusief bodem-, lucht- en watervervuiling) te accepteren, er bewust van te zijn. Maar zover zijn we nog niet.

Etnische achtergrond

Om te voorkomen dat we omkomen in afval dragen we de zorg ervoor over aan de mensen die nauwelijks of geen stem hebben. Ik zeg ‘zorg’, maar bedoel eigenlijk last. De nadelige bijeffecten van onze zucht naar altijd maar nieuwe spullen geven we onbewust aan hen die het laagst op de maatschappelijke ladder staan. En dit is het onderzoeksgebied van Rivke Jaffe, hoogleraar Steden, Politiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens een radio-interview legt ze losjes uit wat environmental injustice is: “Hoe last van milieuproblemen samenhangt met je sociale klasse, je achtergrond, maar ook je etnische achtergrond, wat voor kleur je hebt. Hoe dat ruimtelijk verdeeld is, dus: wie woont er onder de olieraffinaderijen, bij stortplaatsen.”

Een paar dagen komt environmental injustice pas goed binnen. Ik consumeer een documentaire over platenmaatschappij Stax, met artiesten (en persoonlijke helden) als Otis Redding, Booker T & the MG’s en The Staple Singers. Plots wordt ingezoomd op de Memphis Sanitation Strike in 1968.  Zo’n 1300 voornamelijk Afro-Amerikaanse vuilnismannen staakten toen ruim twee maanden voor betere werkomstandigheden.

Hongaarse poetshulp

Ik denk aan onze Hongaarse poetshulp, die voor een tientje per uur (zwart) als een witte tornado door het huis raast. Ik denk aan mijn dure merkspijkerbroek die waarschijnlijk voor een paar euro door een huwbaar meisje uit Singapore in elkaar is genaaid. Ik denk aan de heerlijke aardbeien die door Roemenen zijn geplukt omdat Polen te duur zijn geworden.

We hebben belang bij politieke ongelijkheid. Okay, het is een tijdbom, maar die horen we gelukkig niet tikken in onze euforische staat van permanent genot. Toch zal het letterlijk en figuurlijk een bende worden als we die politieke ongelijkheid niet op tijd aanpakken. Daar zorgen de ongelijken zelf wel voor, daar hoeven we hen niet bij te helpen.

 
Rechts verlakt het volk
Geschreven door Joost   
woensdag 20 juli 2016 19:42

Milieu is het speeltje van de linkse elite. Rechts-conservatieven, zeg maar zo’n 95% van alle Europeanen, bezigen deze demonisering van zowel linksgeaarden als het milieu bijzonder graag. Sowieso is iets een ‘speeltje’ noemen een populaire strategie. Toch denk ik oprecht dat ‘het volk’ het speeltje is van rechtse machthebbers. En daar wordt de wereld niet mooier van.

Polen kiest voor kolen, kopte Trouw vorige week, en drie jaar geleden kopte dezelfde krant dat Polen bewust voor kolen kiest. We mogen dus gerust zeggen dat Nederland tot voor kort op Polen op leek. Maar dat terzijde, terug naar het artikel van vorige week:

“Volgens de regering is windenergie een gesubsidieerd speeltje voor rijke lui en rijke landen,” schrijft de journalist, om meteen daarna premier Beata Szydlo te citeren: “Wij willen niet dat je in Polen nog langer makkelijk geld kunt verdienen over de ruggen van de burger.”

Ik geloof er niks van. Wel zie ik hier weer de verlakking van de burger. Lees de hierboven genoemde artikelen en verbaas je over de enorme dosis rechtse retoriek. Rechts gebruikt de burger om de eigen zakken te vullen.

Hersenspoeling

Elders las ik dat watertekorten tot conflicten leiden. Ik denk dat de radicaal nationalistische koers die Polen tegelijk met steeds meer Europese landen openlijk volgt ook tot conflicten leidt. Dit over de rug van de burger. Nationalisme is geen oplossing. Nationalisme is een ideologie die perfect past op een totaal versimpeld beeld van de complexe wereld. Nationalisme is volksverlakkerij met desastreuze gevolgen op de lange termijn.   

Er zal veel links nodig zijn om de rotzooi van rechts op te ruimen. Om te beginnen moeten de hersens van de door rechts gehersenspoelde meerderheid opnieuw gespoeld worden. Ik stel voor om de uiterst giftige spoelvloeistof die daarbij vrijkomt, op te slaan in betonnen bunkers heel diep in de grond. 

 
Blaathaag
Geschreven door Joost   
woensdag 13 juli 2016 19:43

Lachen als een boer met kiespijn. Ik zou hier graag een mop willen vertellen, maar mijn kop staat er niet naar. Europa hapt naar adem. Zogenaamd sterke leiders verlakken het volk met sofistische absurditeiten en verlaten het politieke toneel als chaos dreigt. Hoelang zal er nog zorg voor het milieu zijn?

Eerst een sofistische absurditeit. Wilders legt de schuld voor de ravage van de Brexit bij de eurofielen omdat zij naar de kiezers weigerden te luisterden. De eurofielen zijn verantwoordelijk voor de schade, niet Boris Johnson en Nigel Farage. Volgens deze redenering is het ook de schuld van de eurofielen dat er geen plan is voor het Britse afscheid.

Geschopt en geslagen

Ik kon niet slapen, hoe ik ook woelde en draaide, overal zag en hoorde ik schreeuwende lieden. Kent u het beeld van de dubbele mensenhaag waar tussendoor voorovergebogen individuen rennen die beschimpt, bespuugd, geschopt en geslagen worden? Dat zag ik de hele tijd en daarom kon ik niet slapen.

De Engelse taal heeft een woord voor dit fenomeen: gauntlet, betekenende: ‘go through an intimidating or dangerous crowd, place, or experience in order to reach a goal’ of ‘undergo the military punishment of receiving blows while running between two rows of men with sticks’. De Nederlands taal heeft er bij mijn weten geen woord voor, daarom geef ik het fenomeen de naam blaathaag. Vooral linkse politici moeten het ontgelden in de blaathaag, die men zich kan voorstellen als een steeg ramvol gammel argumenterende en elkaar tegensprekende reaguurders.

Totale versimpeling

Het komt erop neer dat men tegenwoordig sterk geneigd is complexiteit zo geborneerd als maar kan te benaderen. We willen simpel zijn. Over complexiteit zegt De Groene Amsterdammer, u weet wel, dat linkse blaadje, dit: “De wereld anno 2016 zit vol problemen die niemand lijkt te kunnen oplossen. Wie niet goed begrijpt hoe die wereld werkt, is niet gek of dom. Want de wereld is ook complexer, chaotischer en moeilijker te besturen dan voorheen.” Mooi. Dus: durf het niet te begrijpen, maar geef niet op, blijf proberen.

De dubbele mensenhaag kent nog een andere betekenis, namelijk die van de wedergeboorte. Op een website over initiatieriten las ik dit: “Met het opstellen van de mensenhaag geeft men gestalte aan de idee dat de nieuw ingewijden als door een baarmoederhals glijden naar de nieuwe levensfase.” De blaathaag als baarmoederhals voor de geboorte van zogenaamd sterke leiders.

Twee keuzemogelijkheden

Ik kom vaak op bouwplaatsen van particulieren. Bijna alle (zelf)bouwers vinden de milieuwetgeving (of omgevingswetgeving) een lastig obstakel. Niettemin, en dat is een hele troost, zijn deze mensen redelijk en bereid het belang van deze wetgeving in te zien. Maar stel nu dat een of andere malloot het op zijn heupen krijgt en een petitie start voor een referendum tegen milieuwetgeving. Een referendum, bij uitstek het democratische instrument van de blaathaag, met twee keuzemogelijkheden: 1) ik wil geen milieuwetgeving en 2) ik wil wel milieuwetgeving. Wat denkt u dat de redelijke zelfbouwers gaan stemmen? Ik zou graag een mop willen vertellen, maar mijn kop staat er niet naar.

 
Kennis dus
Geschreven door Joost   
woensdag 06 juli 2016 12:33

De filosofen Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler waren vorige week in Nijmegen voor een debat over het antropoceen. Heel soepel verliep het niet. Sloterdijk lijkt het allemaal wel best te vinden en verliest zich in grapjes. Stiegler is zo thuis in zijn eigen filosofie dat hij soms vergeet dat er mensen zijn die net van tafel komen. Toch leverde het wat op.

Zowel Sloterdijk als Stiegler hanteert het antropoceen als filosofisch concept, waarmee ze het tijdperk aanduiden waarin de invloed van de mens op de biosfeer onmiskenbaar en alomtegenwoordig is. Volgens hen begint het met de uitvinding van de stoommachine, die de industriële revolutie inluidde. Met deze machine ontstond de ‘burning class’, grapt Sloterdijk, ermee alluderend de working class.

De debatleider verzoekt de twee filosofen iets over het antropoceen te zeggen aan de hand van de vier hoofdvragen van Kant: wat kan ik weten, wat moet is doen, wie is de mens en wat mag ik hopen? De antwoorden van Stiegler waren het interessantst, die van Sloterdijk het gevatst.

Fatalistisch?

Beide filosofen zien de huidige tijd min of meer als laatste fase van het antropoceen. We verzieken de aarde en onszelf; doen we niets, dan is het afgelopen. Dit is geen fatalistisch doembeeld, want een blik op het nieuws levert keer op keer het bewijs, deze week nog met het bericht dat in de EU jaarlijks duizenden mensen sterven door de uitstoot van kolencentrales. Daar helpt geen uitstappen uit de EU aan.

Het fraaist vond ik Stieglers uiteenzetting aan de hand van Kants vraag naar wat we kunnen weten, de vraag kortom naar wat kennis is. Het begin van de Verlichting viel zowat samen met de uitvinding van de stoommachine en de filosofie van Kant. Maar, redeneert Stiegler, als kennis ons voorspoed brengt, dan kunnen we de kennis, zoals die vanaf Kant werd opgedaan geen kennis noemen. Die vorm van kennis leidt namelijk tot onze ondergang. Wat dus nodig is, is (nieuwe) kennis, aldus Stiegler. 

Cultuur versus natuur?

Filosofie is geen wetenschap. Wel maakt filosofie de weg vrij voor wetenschap. Zelf merk ik, wanneer ik me weer eens in een filosoof verdiep, dat er zich weer nieuwe inzichtjes aandienen. Zo las ik dat de Duitse wetenschapper Humboldt de ‘uitvinder van de natuur’ wordt genoemd. Humboldt werkte in het begin van de negentiende eeuw. Zijn conceptualisering van de natuur is dus een vrucht van de Verlichting. Een conceptualisering die de mens (met zijn cultuur) buiten de natuur plaatste. Met de ‘kennis’ van nu mogen we misschien wel zeggen dat dat niet zo’n goed idee was.

De filosofie van Stiegler verdient meer aandacht, denk ik iedere keer als ik erin lees. Geen gemakkelijke filosofie. Wel levert de inspanning telkens weer wat op, al is het maar een bril om naar het wereldgebeuren te kijken. Een mooie, doch altijd nog pittige inleiding op zijn denken is Per toeval filosoferen. Lees het en denk mee aan nieuwe kennis.

 
<< Start < 11 12 13 14 15 16 18 20 > Einde >>

Pagina 18 van 64

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals