Home Columns algemeen

Algemeen
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Geschreven door Joost   
woensdag 01 maart 2017 10:43

Het verhaal van de boerenzoon die milieukunde ging studeren en zeer binnenkort Partij voor de Dieren zal stemmen. Mijn verhaal. Hoe heeft het zover kunnen komen? En hoe onafhankelijk is mijn denken?

Partij voor de Dieren, jaren geleden schudde ik mijn hoofd om zoveel decadentie. Ik bond enigszins in tijdens de vorige verkiezingen. Nu, zeker na het lezen van De kanarie in de kolenmijn van Ewald Engelen en Marianne Thieme, ben ik overtuigd, nou ja, bijna overtuigd.

Het bestaan van de PvdD bewijst voor mijn vader dat Nederland knettergek is. Toen ik hem enige maanden geleden vertelde dat ik misschien toch op die partij zou stemmen, kreeg hij prompt een hoestbui. Is dit mijn verraad aan de boerenstand? Jaren achtereen profiteerde ik van het florerende boerenbedrijf. Mijn vader deelde graag uit. Ik voel me soms een verwend ettertje zonder verantwoordelijkheid.

Mijn broer staakte vier jaar geleden het bedrijf dat hij van mijn vader overnam. Als ‘stopper’ is zijn blik op de sector veranderd. Nu verbaast hij zich over het advies van veevoerverkoper en bank dat hij zijn veestapel iedere tien jaar zou moeten verdubbelen om bij te blijven. Hij is van dit absurde geloof gevallen.

Fosfaatellende

“Ze willen ons gewoon weg hebben,” hoorde ik een aangedane veehouder op tv zeggen. De nieuwe fosfaatregels gaan hem vermoedelijk de kop kosten. Pijnlijk. Veel melkveehouders investeerden tegen de klippen op. Iemand moet hen geadviseerd hebben dat dat de juiste weg is. Nu puntje bij paaltje komt, blijkt dat boeren er alleen voor staan. Banken, boerenorganisaties, de overheid, adviseurs: alle partijen wijzen beschuldigend naar elkaar en kijken toe hoe menig boer in de stront wegzakt.

Waarom weet Marianne Thieme mij wel en de meeste boeren niet te overtuigen met haar overweldigende en treurig stemmende feitenregen? Hoe weet ik eigenlijk wat feiten zijn? Al mijn informatie krijg ik van anderen; ik produceer geen kennis. Daarin sta ik niet alleen volgens een artikel in The New Yorker:

“One implication of the naturalness with which we divide cognitive labor is that there’s no sharp boundary between one person’s ideas and knowledge and those of other members of the group. […] Strong feelings about issues do not emerge from deep understanding.”

Van groep wisselen

Sommigen binnen een sociale groep ontwikkelen kennis waarvan de anderen, zonder ‘deep understanding’, gebruik maken. Dat heeft voordelen, want zo hoeft niet elk individu voor zichzelf het wiel uit te vinden. Evengoed heeft het nadelen, zeker op het politieke vlak. Hoe ben ik als boerenzoon in Thiemes ‘sociale groep’ terecht gekomen?

Uit nieuwsgierigheid doorliep ik de dertig stellingen op het Groen Kieskompas. Resultaat: “U staat het dichtst bij PvdA.” Dit wou ik niet horen. Had ik verdorie net gekozen voor PvdD en nu dit. Toch blijf ik bij mijn keuze. Het Groen Kieskompas betrekt het economische verhaal van Ewald Engelen, dat sterk afwijkt van dat van de PvdA, niet in haar stellingen. Ik heb nog twee weken om aan mijn ‘deep understanding’ te werken. Iets zegt me dat de PvdD ook voor veel boeren de beste keuze is.

 
Wat de dieren ons vertellen
Geschreven door Joost   
woensdag 22 februari 2017 12:17

Wat de dieren ons vertellenMet een mindfulnesscoach bezocht ik de film Paterson. Marvin, een hond, speelt een van de hoofrollen. De film is traag, er lijkt weinig te gebeuren. “Een mindfulle film,” concludeerde ik. De coach knikte hevig. Marvin had geen tekst, maar zijn gedrag spreekt boekdelen.

“The birds, for example—where had they gone?” Deze zin komt uit Rachel Carsons Silent Spring, een boek dat vijfenvijftig jaar geleden verscheen. De zin verwijst naar een wereld waarin geen vogel meer zingt en geen vis meer springt. Een wereld die werkelijkheid wordt als we ons gedrag niet veranderen. Zelfs dode dieren vertellen ons iets.

In 1962 was er nog geen klimaatprobleem. In vijfenvijftig jaar hebben de vogels hun zang niet gestaakt. Wel zijn ze vroeger gaan zingen. “De laatste decennia zijn zangvogels eerder gaan broeden, wellicht vanwege hogere temperaturen in het voorjaar,” meldt het Compendium voor de Leefomgeving. Vogelzang die de stilte van de vroege mei doorbreekt, mogen we ‘wellicht’ als alarmerend interpreteren.

Bijen

O ja, zouden we maar eens naar de bijen luisteren, dan zouden kantoorklerken meer uit handen krijgen. Of, zoals Harvard University beweert: “In groene gebouwen zijn werknemers productiever.” Ander onderzoek zegt dat bijen luier worden in een aangetast leefgebied. Mogen we hieruit opmaken dat een opgeruimde wereld een productievere bevolking met zich meebrengt? Zou iets zijn voor de verkiezingsprogramma’s van alle, zowel linkse als rechtse, politieke partijen.

Niet geheel toevallig schreef Marianne Thieme een boek met een titel waarin een vogeltje figureert: ‘De kanarie in de kolenmijn’. Thieme zegt dat lijstduwer Ewald Engelen de PvdD als kanarie in de kolenmijn ziet: “Daarmee doelde hij op de levende kanaries die mijnwerkers vroeger gebruikten als vroegtijdige waarschuwing tegen giftige gassen.” Verder parafraseert Engelen Heinrich Heine: “Dort wo man Tieren malträtiert, malträtiert man am längsten Ende auch Menschen.”

Dierenwelzijn als spiegel voor mensenwelzijn? Dan is de manier waarop met kalveren wordt omgegaan een slecht voorteken: één op de zeven haalt het jaar niet.

Sterfsubsidie

“Met de kennis van vandaag is het niet goed te verdedigen dat dierenbelangen nog steeds niet meegewogen worden in het democratisch proces,” beweert rechtsfilosoof Janneke Vink, die lijkt aan te haken bij het gedachtegoed van dierenrechtenfilosoof Tom Regan, die vorige week overleed. “Er is ook een tijd geweest dat mensen het hopeloos onrealistisch vonden om gelijke rechten te vragen voor Afro-Amerikanen of vrouwen,” zei Regan.  

Hoe absurd onze omgang met dieren kan zijn blijkt als je de volgende uitspraak van rechtsfilosoof Vink afzet tegen de zogenaamde ‘sterfsubsidie’ voor het slachten van tienduizend koeien. “Als dierenbelangen een formele rol zouden spelen in de democratie of het recht, zouden veel activiteiten die je 'ecocide' kunt noemen al niet meer kunnen plaatsvinden.” 

Met het oog op het wegvallen van het melkquotum breidden melkveehouders hun veestapel de afgelopen jaren fors uit met nieuwe dieren. Deze aanwas moet nu weer verdwijnen om te kunnen voldoen aan Europese milieuwetgeving. Ik vraag me af hoe lang ik nog vlees blijf eten.

 
Geen euforische cowboys voor ons
Geschreven door Joost   
donderdag 16 februari 2017 10:29

De schaliecowboys in VPRO’s Tegenlicht kunnen hun euforische stemming nauwelijks verhullen. Het olie- en gasimporterende Amerika veranderde dankzij de schalierevolutie in een paar jaar tijd in een olie- en gasexporterende natie. Gaat het hier nu ook gebeuren?

De schaliecowboys reppen van een win-winsituatie. Er wordt geld verdiend en tegelijk wordt minder CO2 uitgestoten omdat schaliegas op grote schaal kolen vervangt. Twee sceptische wetenschappers besloten echter de lekverliezen van broeikasgas methaan uit de schaliegasputten te gaan meten. Zij stelden vast dat er nogal wat weglekt en dat dit technisch niet te verhelpen is.

De meetresultaten zouden een domper op de schalie-euforie kunnen zijn, ware het niet dat ze vooralsnog aan dovemansoren zijn gericht. Methaan heeft volgens EPA een opwarmende waarde die 28 tot 36 keer hoger is dan die van CO2. Volgens de wetenschappers is een waarde die 86 tot 105 keer hoger is, preciezer.

Vetarme koekjes

“We closed coal plants and opened methane leaks, and the result is that things have gotten worse.” Bill McKibben, de auteur van het artikel waarin de bevindingen van deze wetenschappers worden aangehaald, stelt dat Amerika sinds aanvang van de schalierevolutie niet minder maar meer broeikasgas is gaan uitstoten. Niet elke wetenschapper onderschrijft dit; wel geven ze toe dat de milieuwinst uit de win-win beduidend minder is dan wordt aangenomen.

Om samen te vatten wat de schaliegasrevolutie nu werkelijk betekent voor de broeikasgasreductie citeert McKibben een andere onderzoeker: “Cutting greenhouse-gas emissions by burning natural gas is like dieting by eating reduced-fat cookies. If you really want to lose weight, you probably need to avoid cookies altogether.”

Vergeet schaliegas

Beter geen schaliegas dus. Wel zou schaliegas, net als het gangbare aardgas, kunnen dienen als overgangsbrandstof. Maar hoe lang gaan we dan doen over die overgang, tien jaar, twintig? Belangrijker is misschien wel het feit dat veel Nederlandse burgers geen ‘reduced-fat cookies’ willen. Dit heeft er volgens Tegenlicht ook mee te maken dat Nederland een hogere bevolkingsdichtheid heeft (waardoor een NIMBY-houding meer gewicht in de schaal legt) en dat landeigenaren niet of nauwelijks profiteren van de schatten in de diepe ondergrond van hun percelen.

Een overgangsfase van tien jaar naar duurzaam is volgens NAM-directeur Gerard Schotman te kort. In 2015 maakte minister Kamp bekend dat pas in 2020 opnieuw wordt bekeken of commerciële opsporing en winning van schaliegas wordt toegestaan. Daarna moet volgens de ontwerp-Klimaatwet binnen tien jaar de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990. Investeren in schaliegas lijkt me niet rendabel. Ik denk dat de schalierevolutie aan Nederland voorbij gaat. Slechts in die zin jammer, dat we daarmee de aanstekelijke euforie van de schaliecowboys moeten missen. 

 
De inhoud van een stofzuigerzak
Geschreven door Joost   
dinsdag 07 februari 2017 21:28

Sharon Dijksma tekent zich suf. Zo krabbelde ze deze week een internationaal instituut voor kennis over klimaatadaptie naar Nederland. Twee weken geleden zette ze met honderdtachtig anderen haar handtekening onder het Nationale Grondstoffenakkoord. Dit laatste hield me al langer bezig. 

Graaf een gat in de tuin en gooi de grond daarna terug het gat in. Past niet, er is grond over. Hoe kan dat? Bij recycling gebeurt het omgekeerde. Koop een set autobanden, rijd er een jaar mee rond, shredder ze en maak er iets nieuws van. Dit nieuwe is lichter dan de set oorspronkelijke banden. Ergens is rubber verloren gegaan. Waar is dat rubber gebleven?

Circulaire economie

Dit verlies maakt dat kringlopen niet gesloten kunnen worden. Een circulaire economie is dus een ideaalbeeld, een streven. Niks mis met een ideaalbeeld. Toch getuigen opmerkingen als de volgende van weinig realiteitszin: “Hiermee worden ook de laatste stappen gezet in het volledig sluiten van kringlopen en komt er een einde aan het gebruik van nieuwe materialen”.

Stofvorming is ook al zoiets. Sloop een pand op de gebruikelijke manier en je houdt minder puin over dan er oorspronkelijk aan steen in ging. Wellicht vindt u dit gezever, maar het houdt me wel bezig. Kleurige kinderklei in plastic potjes. Na jaren van hergebruik is het potje leeg. Telkens vallen piepkleine stukjes op de grond en verdwijnen met zand en stof in de stofzuiger. Niemand gaat de inhoud van een stofzuigerzak scheiden.

De bouwhoek

Ik blijf even in de bouwhoek. We gaan modulair bouwen, zodanig dat we modulair kunnen slopen. Denk hierbij aan lego. Na slopen heb je precies evenveel blokjes als waarmee je bouwde. Legoën doe je binnen. Zou je buiten legoën, dan krijg je te maken met verwering. Micro-organismen eten in samenwerking met de elementen heel langzaam de blokjes op.

Hoe bescherm je de blokjes tegen verwering? Of moet ik de vraag als volgt stellen: wanneer is verwering geen probleem? Hoe sluit een boom zijn kringloop? Elk nieuw jaar wisselt een boom van bladerdek, dat bovendien met het jaar groter wordt, zonder het milieu noemenswaardig te belasten. Het verlies, het gevallen blad, verlaat de kringloop niet.

Een prachtig streven

Kan de mens zijn kringlopen sluiten zoals een boom de zijne sluit? Ik denk dat dat kan, theoretisch. Daarvoor moet de mens de dag- en mijnbouw, alsook de petrochemische industrie grotendeels afzweren. Toegegeven, ook een boom doet aan mijnbouw, zij het op bescheiden schaal. Het wortelstelsel, de mijnbouwdivisie van de plant, heeft invloed op de bodem. Al wat leeft, heeft invloed op het milieu. Niets echter zo ingrijpend als de huidige mensencultuur.

Het volledig sluiten van kringlopen lijkt mij een utopie. Niettemin vind ik het Nationale Grondstoffenakkoord een prachtig streven. Hoe gaat de wereld die streeft naar gesloten kringlopen eruitzien? Ik ben oprecht heel benieuwd naar de eerste concrete plannen.

 
‘Beter dan biologisch’
Geschreven door Joost   
woensdag 01 februari 2017 12:21

Nu we in een tijdperk voorbij de waarheid leven, zie je steeds meer mensen op zoek gaan naar de waarheid. Goeie zaak. Een mooi voorbeeld van rollebollen met de waarheid is de discussie over de landbouw. Moet alle landbouw biologisch worden? Momenteel zie je de gangbare landbouw weer met een charmeoffensief op de biologische landbouw inbeuken. 

De gangbare landbouw verduurzaamt. Een positieve ontwikkeling. Te meer daar sommigen beweren, dat de wereld alleen met gangbare, intensieve landbouw te voeden is. Waarom verduurzaamt de gangbare landbouw? Niet op eigen initiatief. De biologische landbouw was (en is) nodig als spiegel voor de gangbare.

Enige weken geleden sprak ik een vleesveehouder. Zijn runderen doen nuttig werk: ze grazen in natuurgebieden. Het vlees van zijn koeien verkoopt hij onder zijn eigen naam. “Een volledig uit de hand gelopen hobby”, biechtte hij op. “Het kan helemaal niet uit. Als iedereen zo zou boeren, boeren we achteruit. Het product is puur natuur, maar als je alleen naar de milieubelasting kijkt, scoort de intensieve veehouderij beter.”   

Kolder

Nu al, na een paar zinnen, dreigt begripsverwarring. Gangbaar, duurzaam, biologisch, intensief, natuurlijk: hoe onderscheidt je deze begrippen en hoe waardeer je ze? De intensieve landbouw kan best biologisch zijn; de gangbare daarentegen kan biologisch worden, maar hoeft weer niet intensief te zijn. Duurzame landbouw is niet vastomlijnd en vormt daarmee een fijne marketingtool. Natuurlijke landbouw is kolder.

Een Nederlandse grootgrutter maakt het behoorlijk bont. Op haar site claimt ze nogal wat. De vleesveehouder die ik zojuist aanhaalde zou er droevig van worden. “Beter dan biologisch”, stelt de grutter over hun ‘natuurvlees’, dat ‘komt van runderen die in alle rust mogen grazen in de Nederlandse natuur’. Dit durven ze ook te claimen: “Door het duurzame karakter is het vlees ook minder belastend voor het milieu. Zo kunt u met een gerust hart genieten van een heerlijk stukje vlees.” Deze grootgrutter voelt zich thuis in het post-truth tijdperk.

Feiten in de la

Het onlangs verschenen RIVM-rapport Wat ligt er op ons bord? zegt het volgende: “Voor de productie van een kilo rundvlees is bijvoorbeeld een jaar lang 10 m2 nodig; voor een kilo appels is dit 0,6 m2 . Dierlijke voedingsmiddelen hebben dan ook een groter milieueffect dan plantaardige. De productie van vlees scoort niet alleen hoog in het landgebruik, maar ook in de uitscheiding van meststoffen en de uitstoot van broeikasgassen. De productie van rundvlees gaat gepaard met een bijna drie keer zo hoge uitstoot aan broeikasgasemissies dan kip en varken.”

Een journalist bezocht de eerste Nationale Voedseltop. Sommige voedseltoppers bleken het RIVM-rapport daadwerkelijk gelezen te hebben. Maar conclusies als ‘dat we minder vlees, minder zuivel en meer plantaardig voedsel moeten eten’ pasten niet in het plaatje van de Voedseltop. Al tijdens het feestje van de voedingsindustrie werd het de journalist ‘duidelijk dat het explosieve RIVM-rapport al ergens in een lade is beland’. De waarheid is hard.

 
<< Start < 11 13 15 16 17 18 19 20 > Einde >>

Pagina 13 van 64

Oude columns
Bodemvreemd, niet wereldvreemd
Joost
De fik erin
Joost
Ga je mond spoelen
Joost
Dun door de broek lopen
Joost
Om giftig van te worden
Joost
Milieu-racisme gaat mij dus ook aan
Joost
Pure verspilling is mooi
Joost
Zwartgeblakerde schapen
Joost
Scooter in de huiskamer
Joost
Laffe vegetariër
Joost
De milieuzone als moderne stadsmuur
Joost
Vertragingstactiek
Joost
Sleepnetwet voor spookvistuig
Joost
Durfdetaillisten
Joost
Aanschaffen en meteen vernietigen
Joost
Groene stroom en blauwe regen
Joost
Participatie is niet nodig
Joost
Erwtensoep zonder worst
Joost
Tovenaars en profeten
Joost
Arbeidsomstandigheden en milieu
Joost
Conservatieve destructie
Joost
Een groot goed
Joost
CO2 is afval
Joost
Milieu-onverschillig en klimaatneutraal
Joost
Beerput Nederland in de klas
Joost
De mens als brandstof
Joost
Netwerken met de natuur
Joost
Ongestoord seksen
Joost
Waarom toch zo somber?
Joost
Een smeuïge bodem voor nieuwe politiek
Joost
Innovatie en vernieuwing
Joost
Minister van milieu
Joost
Een pelletje meer of minder
Joost
Alle plastic plakplastic
Joost
Wees voorzichtig met afvinken
Joost
Zorgeloos bouwen
Joost
Schuilen voor preutsheid
Joost
Rechtse tranen houden zeehond nat
Joost
Ramptoerist
Joost
Rechtvaardigheidskatalysator
Joost
De varkenshouderij is geen augiasstal
Joost
Welkom in de eeuw van de batterij
Joost
Waar van onwaar scheiden
Joost
Wat er na de NAM komt
Joost
Auw! De pijn van het doen
Joost
Meer Galliërs op de markt
Joost
Schokkend oud nieuws
Joost
Aardgasvrij koken
Joost
De jacht beter dan de vangst
Joost
Oorlog als oplossing?
Joost
Kilometerminderen
Joost
Brief aan de mensheid
Joost
Pimp uw park met een tijger
Joost
Een intellectuele survivalkit
Joost
Wekelijks een dozijn kroketten
Joost
Leven van afval dankzij EU
Joost
Vervroegde groene lente
Joost
De politiek heeft toekomst
Joost
Groenhemden aller landen, verenigt u!
Joost
Een verwend ettertje met weinig omhanden
Joost
Wat de dieren ons vertellen
Joost
Geen euforische cowboys voor ons
Joost
De inhoud van een stofzuigerzak
Joost
‘Beter dan biologisch’
Joost
Eerst Duitsland en dan wij
Joost
Herrie, de stille sloper
Joost
Prijsvechters
Joost
Verpot uw geest
Joost
Afvalparadox
Joost
Kilometerknallers
Joost
Een buitenlichamelijke ervaring
Joost
Duurzaamheid is stug doorfietsen
Joost
De factchecker als virusscanner
Joost
Inspirerend springtij
Joost
Water als wijn drinken
Joost
CETA maakt de kop gek
Joost
Landbouwcrisis blijkt trend
Joost
Rubber van biologische teelt
Joost
Bloedluxe
Joost
Een cultuuroorlog bedreigt de bij
Joost
Ongewenste organismen
Joost
De aarde in de beklaagdenbank
Joost
TTIPje tarten
Joost
Rekenen met asbest
Joost
Meer vee, minder ammoniakuitstoot?
Joost
Het belang van politieke ongelijkheid
Joost
Rechts verlakt het volk
Joost
Blaathaag
Joost
Kennis dus
Joost
Een smartwatch voor veilig werken
Joost
Het QWERTY-effect van salderen
Joost
Het milieu is gesetteld
Joost
Meanderen
Joost
Het is lekker slapen op een waterbed
Joost
Duurzame vrijheid
Joost
Lekker stoken
Joost
Pieken en dalen
Joost
Begrijpelijk, maar statistisch nonsens
Joost
Een gezond investeringsklimaat
Joost
Kom mee naar buiten allemaal
Joost
Amor Mundi OK, maar hoe?
Joost
Oekraïense milieuorganisaties gebaat bij een “ja”
Joost
Gissen naar duurzaamheid vissen
Joost
Plasticsoepontkenners
Joost
De moed van een milieucolumnist
Joost
Accu’s in de groenbak
Joost
Alle politiek milieupolitiek
Joost
Obama’s klimaatplan of plan B
Joost
Een fusie van vrije radicalen
Joost
Een banvloek op hormoonverstoorders
Joost
Theater aan de kust
Joost
Wie de bal kaatst ...
Joost
Mais onder invloed
Joost
To split or not to split
Joost
Gouden bergen afval
Joost
De waarheid achter klimaatverandering
Joost
Sinterklaastip: geef de politiek een ideaal
Joost
Tegen Verzuiling 2.0
Joost
Klimaattop mist fundament
Joost
Heel weinig heel lang
Joost
‘I love fossil fuels’
Joost
Kill all cowboys
Joost
De wereld als aanrecht
Joost
Paalzitten met natuurfanaten
Joost
Boer-zoekt-vrouwnatuur
Joost
De week van het absurde
Joost
Herfstkleuren
Joost
Geestdriftig pionieren
Joost
De wave voor een nieuwe dienst
Joost
Duurzame onafhankelijkheid
Joost
Vakantiewoede
Joost
De handdoek in de ring
Joost
Festivalitis zegt de knorrepot
Joost
Een reservaat voor jagers
Joost
Varkens en energie van eigen bodem
Joost
Het voordeel van Monsanto

Joost
De intellectuele levendigheid van Minnesma
Joost
Achterdocht is goed, reuring is beter
Joost
Komkommertijd is een utopie
Joost
Mens, durf conservatief te zijn!
Joost
Overheid, trek die knip!
Joost
Zwexit of exit zwarte walm
Joost
Handel tot de dood ons scheidt
Joost
Aandacht voor asbest niet relevant
Joost
Broedparasiet of toch maar niet
Joost
Niets zo veranderlijk als het klimaat
Joost
A penny for a kiss

Joost
Stoken zonder gas
Joost
Weing afval? Dat komt u duur te staan
Joost
Heropen de mijnen en slaap zacht
Joost
Bedankt, Groningen!
Joost
Goed leiderschap vereist oogkleppen
Joost
Keukentafelgesprek met verbale radicalen

Joost
Anders denken dankzij dieren
Joost
Voedingsbodem voor wereldkeuken
Joost
Kerstgedachte: de wapens van Marianne Thieme
Joost
Het meest urgente milieuprobleem
Joost
Energie op de bon
Joost
Taakstraf voor milieudelinquenten
Joost
TTIP: meer handel en toch nog zuivere lucht
Joost
Van e-nose naar geurtherapie
Joost
De vruchtbare aarde van een treinrit
Joost
Een make-over met DDT
Joost
Zaad: software of open source?
Joost
Een toupet van varkenshaar
Joost
De grote schoonmaak als verdienmodel
Joost
Bloeddorst of eco-management?
Joost
Doe het lekker zelf
Joost
Marketing laatste troef voor vergroening
Joost
Maakt Merkel werkelijk verschil?
Joost
Klimaatdemonen
Joost
Haastige spoed is zelden goed
Joost
Vieze praatjes voor een schone planeet
Joost
Als klessebessen kissebissen wordt
Joost
Al dat gezanik over leiderschap
Joost
Uitleg: we ontpolderen voor onze veiligheid
Joost
Major Tom zoekt contact
Joost
Hoop voor maniakken van de voortplanting
Joost
De gekte van de consument
Joost
Productief schisma tussen pleitbezorgers duurzaamheid
Joost
Een Landbouwwende: wie durft?
Joost
Mijn druiven voor een betere wereld
Joost
Deel je leven met hondstrouwe gadgets
Joost
Binnenste buiten
Joost
Duurzame journalistiek
Joost
Restverontreiniging eindelijk vrij
Joost
Oppotten als oplossing voor schaarste
Joost
De adem van Hades
Joost
Een kwestie van winnen
Joost
Biologica: durf dom te zijn
Joost
Natuurliefhebber
Joost
Toonzetting
Joost
Biedt zich aan: persoonlijke duurzaamheidscoach
Joost
Out of the box handelen
Joost
Zwarte rook achter groene gezichten
Joost
De aarde is geen bol
Joost
Meer ecologie in economie
Joost
Genoeg is genoeg
Joost
De robotificatie van het milieubedrijf
Joost
Realisten en illusionisten
Joost
Geestverruimend asbest 
Joost
Bloeden
Joost
Hoe schoon ons gedrag
Joost
Onbewuste landbouw
Joost
Links begint, rechts wint
Joost
Het ministerie van DOGMA
Joost
Vertederd de wereld verbeteren
Joost
Acteurs op het wereldtoneel
Joost
De kleine groene vijand
Joost
Groenste Partij
Joost
Zomerfeesten
Joost
Sanering van het geweten
Joost
Over liefde en andere feiten
Joost
Jampotglazen
Joost
Rampen en crises zijn onnodig!

Peter van Doesem, Denios
Duurzame voeding bestaat niet!
Joost 
Lammetjesdag in milieuland
Joost
Wij willen ijsvrij!
Joost
Milieu is emotie
Joost
Gezond wantrouwen
Joost
Milieunieuws voor dovemansoren
Joost
Over groene robots en debaterende clowns
Joost
Veen brandt niet meer
Joost
Een alternatief kerstdiner
Joost
Boeren in een kooitje: aaibare duurzaamheid
Joost
Maatschappelijk Verantwoord Hockeyen
Joost
Occupy Unilever

Joost
Welkom in de ecokerk
Joost
Milieubeweging opnieuw in kinderschoenen
Joost
Een stad waar fietsen voor het grijpen staan
Joost
Milieugoeroe blijkt artiest
Joost
De rust van verklaringsmodellen
Joost
Milieuvakantie
Joost
PPP: Ping Ping Profit
Joost
Pleidooi voor de vroeggeboorte van het ware gezicht

Joost
Economische groei als fetisj van een hozende regering

Joost
Zonder Goliath geen David

Joost
Gifzooi
Joost
Risico is kans maal effect

Joost
Wie bewaakt de waakhond?
Joost
Evel Knievel en de angst voor leegte
Joost
Bij winst het verlies nemen

Joost
Lachen met regels
Joost
Zij die de zon willen, groeten u
Joost
Vermageren met Melanie Schult van Haegen-Maas Geesteranus
Joost
Access for all

Edwin Timmers
Doe eens iets geks (2)

Joost
Geen gevaar voor de volksgezondheid!
Joost
Ik wil duidelijkheid, geen windhandel!
Joost
Kabinet is met 130 km/uur blik op de weg kwijt
Mr. M.C. Kroon
Rutte 1: de zichzelf schrijvende column
Joost
Pareto likt zijn vingers af bij Rutte
Joost
Rutte 1: animal cops en dooie mussen
Joost
Nederland kan zonder milieubeleid!
Joost
De factor 'tijd' en een ongelooflijk slecht milieuboek
Joost
Geen nieuws voor de Prius-rijder (pleidooi voor een betrouwbare overheid)
Joost
De Partij voor de Toekomst en MSD/Organon
Joost
De duurzaamheidsles van Ajax
Joost
Beste politici, de toekomst wacht
Jos van der Schot
Hoe duurzaam zijn de Tweede Kamerverkiezingen?
Ton Ceelie
Lood om oud ijzer?
Martin Kroon
De duurzaamheid van verduurzaamd hout
Edwin Timmers
Vergroening
Wietske ter Veld
Tijd voor de politiek om wetenschap serieuzer te nemen
Bart Verheggen
Maar opa, milieupolitiek ís realpolitik!
Edwin Timmers
Ik start de Partij voor de Toekomst
Joost
Balkenende 4 en pijnboompitten
Joost
Maria van der Hoeven: de kip of de kat?
Joost
Opleuken leidt tot afzeiken
Joost
Cramer weg, niks aan de hand
Joost
Bent u voor of tegen het klimaat?
Joost
De catwalk van Camiel Eurlings en Doutzen Kroes
Joost
Ideetje voor Eurlings
Joost
Lachen met Charlie Aptroot
Joost
Kopenhagen: laten we niet overdrijven
Joost
Een eerlijke bank!
Joost
Het lijkt wel crisis!(2)
Joost
Mini-pleidooi tegen nieuwe kerncentrales
Joost
Het lijkt wel crisis
Joost
Noise for boys
Martin Kroon
Afzakkende broeken, boerenverstand en de Grondwet
Joost
Over het christendom en fossiele brandstoffen
Joost
Scheurlings
Martin Kroon
Wie heeft er gelijk over klimaatverandering?
Bart Verheggen (ECN)
In de rij
Team ECO-job
Omgevingsvergunning: politieke moed gevraagd!
Kees de Graauw (MILON bv)
Slim geldgebruik
Herman Jan Wijnants (VVM)
Nieuw ministerieel elan ('Ga zo door!')
Joost
MVO, de crisis en mijn ego
Joost
Hoezo voorbarig? (Hartekreet aan de minister)
Joost
Machtsspelletjes en leermomenten (over Haags gekonkel)
Joost
Aan de Commissie Verantwoording Jaren '80
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Gesubsidieerd actievoeren: kan dat?
Joost
Duyvendak: gerechtigheid of hypocrisie
Joost
Kan milieubeleid de kool en de geit blijven sparen?
Joost
Niet oude auto's, maar rijgedrag en doorstroming aanpakken
Martin Kroon
Idealisme, realisme, pragmatisme en... ‘struisvogelisme'
Jos Dingemans
Jerrycans in Zandvoort
Bart Arentz
‘Klimaatsceptici': ver verwijderd van de werkelijkheid
Bart Verheggen (ECN)
Nederland is niet meer te handhaven
Robert van Heeswijk (Milon)
Generatiekloof biobrandstoffen niet zo groot
Jan Ros (Planbureau voor de Leefbaarheid)
Biobrandstoffen: hebben we de luxe van een keuze?
Jan Willem Erisman (ECN)
Biomassa: droom of drama?
Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM)
Duurzame ambities: vloek of zegen?
Stefan van Tongeren (HAS KennisTransfer)
Doe eens iets geks! (de benadering van het vak)
Joost
Diesel goed voor CO2: milieumythe nr. 1
Martin Kroon
Milieubeleid hoort proportioneel te zijn
Onno Hoes (gedeputeerde Noord-Brabant)
Geen Raad van State
Robert van Heeswijk (Milon)
De afvalstof als kameleon
Boukje Jongedijk-Eijsink (namens Kluwer)
Milieu: speelbal van de politiek
Team ECO-job
Wie neemt het voortouw? Wie dient zich aan?
Rachel Heijne, directeur VVN
De Omgevingsvergunning: wie krijgt de gebakken peren?
Joost
De macht en onmacht van Milieudefensie
Joost
Aan de slag met het MVO-convenant!
Joost
De mist in met duurzame energie
Joost
Door een roze bril (wensen voor 2008)
Joost
Weg met de Wabo!
Joost
Borrelpraat als belangenbehartiging (Milieudefensie en VNO-NCW)
Joost

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals