Home

Aantasting van de leefomgeving
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 10:17

Het NMP4 verstaat hieronder een afname van de kwaliteit van de leefomgeving door verstoring (o.a. door geluidhinder) en verhoogde blootstelling aan luchtverontreiniging. Ook de bedreiging van stilte in natuurgebieden en het verdwijnen van kennis en ervaring als gevolg van het verdwijnen van specifieke culturen valt hieronder.

Relevantie
Bij ongewijzigd beleid is volgens het NMP4 over dertig jaar de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland afgenomen.

Uitwerking
De afname van de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving wordt vooral veroorzaakt door geluidhinder en luchtverontreiniging.

De komende 30 jaar zal bij ongewijzigd beleid de geluidhinder met 20 tot 50% toenemen; stilte zal een schaars goed worden.
De luchtverontreiniging door onder andere stikstofoxiden en fijn stof blijft naar verwachting boven de EU-norm. Ozon en fijn stof zullen in toenemende mate gezondheidsproblemen gaan geven.


Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Externe veiligheid
Fijn stof
Geluidhinder
Geurhinder
Lichthinder
Luchtverontreiniging
Verstoring
Visuele hinder

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals