Home

Absorptie/adsorptie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:28

Fysisch-chemische processen waarbij vaste, vloeibare of gasvormige (verontreinigings-) deeltjes op of in een stof gebonden worden.

Relevantie
Zowel absorptie als adsorptie zijn emissiebeperkende technieken die worden toegepast bij zuivering van bijvoorbeeld afgasstromen en (afval)water.

Uitwerking
Veel verontreinigingen hebben de eigenschap dat ze een interactie kunnen aangaan met het oppervlak van andere materialen of stoffen.

Bij absorptie en adsorptie bevindt een verontreiniging zich in een vloeistof of in de lucht. Door een stof in contact te brengen met het absorptiemiddel of het adsorptiemiddel gaat de verontreiniging vanwege de hogere affiniteit voor dit materiaal in of op dit materiaal zitten.

Bij absorptie dringen de stoffen in het absorptiemiddel en worden daar fysisch vastgehouden. Een alledaags voorbeeld van absorptie is wateropname in een spons. Absorptie vindt in veel gevallen plaats in een gepakte absorptiekolom waarbij bijvoorbeeld een afgasstroom intensief in contact wordt gebracht met een absorptievloeistof.

Bij adsorptie worden stoffen aan het oppervlak van de adsorberende stof vastgehouden. De moleculen uit de gas- of vloeistoffase hechten zich aan het oppervlakte van een vaste stof met een hoog specifiek oppervlak, het adsorptiemiddel. Het toegepaste adsorptiemateriaal kan geregenereerd worden op verschillende manieren. Een van de manieren is het terugwassen met stoom waarna het adsorptiemateriaal weer kan worden gebruikt. In veel gevallen wordt actieve kool toegepast. Het werkingsprincipe van actieve kool berust op het grote actieve oppervlak, soms 500 - 1500 m2/gram actieve kool.

Regeneratie (terugwinning) van absorptiemiddel is mogelijk door middel van desorptie, ook strippen genoemd. Hierbij wordt bijvoorbeeld het in de absorptievloeistof opgeloste gas uitgestookt of uitgeblazen met lucht, met stikstof of met stoom. Dit gebeurt onder verhoogde temperatuur.

Enkele factoren die de scheiding van (verontreinigings-)deeltjes kunnen verbeteren zijn:

  • Het vergroten van het oppervlak van het absorptie / adsorptiemiddel
  • Het verhogen van de temperatuur
  • Het verhogen van de druk
  • Het langer in contact houden van de verontreinigde stroom met het absorptie / adsorptiemiddel
  • Het heftiger mengen van de verontreinigde stroom en het absorptie / adsorptiemiddel

Een groot voordeel van zowel absorptie en adsorptie is de gebruikszekerheid. Deze reinigingsprocessen zijn namelijk niet afhankelijk van micro-organismen, die betrekkelijk gemakkelijk geremd kunnen worden door een verhoging van temperatuur of vergiften.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Luchtverontreiniging
Zuiveringstechnieken

Link
Lenntech

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals