Home

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:31

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-toepassing die door het ministerie van VROM in het leven is geroepen om meer inzicht te bieden in de verplichtingen vanuit het Activiteitenbesluit.

Relevantie
De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) heeft enerzijds als doel de voorschriften van het Activiteitenbesluit toegankelijk te maken en anderzijds de bedoeling een digitale melding bij het bevoegd gezag mogelijk te maken.

Uitwerking
De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-voorziening waarmee inzicht wordt verkregen in de voorschriften die van toepassing zijn op een bepaald bedrijf of bepaalde activiteit. Op de website van het bevoegd gezag dat zich heeft aangemeld, staan de links naar de Activiteitenbesluit Internet Module vermeld. Gebruik van de AIM is dus alleen mogelijk als de desbetreffende overheidsinstantie zich heeft aangemeld.

De AIM bestaat uit vragenschema's die doorlopen kunnen worden waarna duidelijk is:

 • Of een bedrijf al dan niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt
 • Of een bedrijf onder de algemene regels valt
 • Of een bedrijf een milieuvergunning moet aanvragen (Wet milieubeheer en/of Wet verontreiniging oppervlaktewateren)
 • Welke voorschriften van toepassing zijn voor een bedrijf
 • Of een bedrijf een melding digitaal bij het bevoegd gezag in kan dienen dan wel dit op papier moet doen

Voor bovenstaande zaken moet een inrichtinghouder een zogenaamde Profielselectie invoeren. Dit houd in dat vragen moeten worden beantwoord die betrekking hebben op de situatie (oprichting of verandering) en de aard van de activiteiten. Voor een groot aantal reguliere soorten bedrijf is een standaard-bedrijfsprofiel van activiteiten opgesteld, dat aan de hand van de feitelijke situatie kan worden aangepast.

Voor overheden gelden de volgende voordelen van de AIM:

 • Automatische verzending van een ontvangstbevestiging, zodat een inrichtinghouder weet dat zijn melding in goede orde is aangekomen
 • Automatische doorverwijzing naar een (digitaal) vergunningformulier
 • Ondersteuning bij handhavingsactiviteiten door middel van checklisten die zijn afgestemd op de activiteiten van het bedrijf

De AIM biedt inrichtinghouders dus de gelegenheid om een digitale melding in te dienen bij hun bevoegd gezag als het desbetreffende bevoegd gezag zich bij de AIM heeft aangesloten. Het bevoegd gezag is echter niet verplicht om digitale meldingen in ontvangst te nemen. Als het geen digitale meldingen wil accepteren, zal dus een papieren melding moeten worden ingediend.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Activiteitenregeling
Wm-vergunning

Links
Activiteitenbesluit Internet Module
Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals