Home

Activiteitenregeling
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:31

(Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

De Activiteitenregeling bevat de aanvullende technische eisen voor het Activiteitenbesluit.

Relevantie
In deze regeling staat aangegeven op welke, vaak concrete wijze bedrijven kunnen voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Uitwerking
Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden.
In dit besluit zijn elf AMvB's op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer en het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT) samengevoegd. Ook de algemene regels voor de metalectrobranche, die nu nog onder de milieuvergunning valt, staan in dit besluit.

Gelijktijdig met dit besluit is de aanvullende ministeriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenregeling) in werking getreden.

In het Activiteitenbesluit zijn voornamelijk doelvoorschriften opgenomen zoals emissiegrenswaarden. Dergelijke gekwantificeerde voorschriften geven duidelijk aan wat de maximaal toegestane milieubelasting als gevolg van een activiteit mag zijn.
De voorschriften bieden de maximale vrijheid bij de keuze van de voorzieningen om aan het doelvoorschrift te voldoen. Een nadeel is echter dat inrichtinghouders niet altijd duidelijk uit het Activiteitenbesluit kunnen afleiden welke concrete maatregelen genomen moeten worden.

De ministeriële Regeling bevat erkende maatregelen die gekoppeld zijn aan een gekwantificeerd doelvoorschrift uit het Activiteitenbesluit. Een inrichtinghouder kan echter ook een andere maatregel treffen die vervolgens kan worden getoetst aan het doelvoorschrift.
De keuze van de maatregel is een eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer die voor het treffen van een dergelijke maatregel geen voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag nodig heeft.

Een voordeel van deze opzet is de snelle doorwerking van eventuele nieuwe technische ontwikkelingen in de nieuwe voorschriften. De ministeriële Regeling biedt op deze manier de mogelijkheid om in het bedrijfsleven ontwikkelde alternatieven voor al geldende voorschriften snel onder de werkingssfeer van dit besluit te brengen.

Kort gezegd komt het erop neer dat in het Activiteitenbesluit voornamelijk doelvoorschriften zijn opgenomen en in de ministeriële Regeling voornamelijk middel- en maatwerkvoorschriften.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 1998 (BOOT)
Vervangende AMvB's
Wm-vergunning

Links
Infomil
Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals