ADR
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:32

(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)

Het ADR is een overeenkomst tussen Europese landen die het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg regelt. De Nederlandse versie van het ADR is het VLG (Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen).

Relevantie
Het ADR geeft veiligheidsvoorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR bevat ook regels op het gebied van vrijstelling, classificatie, verpak­king en etikettering. Verder zijn er in het ADR bepalingen opgenomen over de vakbekwaamheid van het personeel dat bij het vervoer is betrokken, het materieel, de voorschriften voor onderweg, de documentatie over de lading en instructies voor de chauffeur bij calamiteiten.

Uitwerking
Aan gevaarlijke stoffen wordt een UN-nummer toegekend. Dit stof-identificatienummer is een getal van vier cijfers. De vervoersvoorschriften van stoffen met eenzelfde UN-nummer zijn opgenomen in een stoffentabel. Aan de hand van het UN-nummer worden (in deel 3 van bijlage A bij het ADR) de bepalingen op het gebied van verpakking, belading en vervoer weergegeven.

Het ADR hanteert de volgende stoffenindeling:

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen .
 4. Groep 4
  1. Brandbare vaste stoffen
  2. Voor zelfontbranding vatbare stoffen
  3. Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
 5. Groep 5
  1. Oxiderende stoffen
  2. Organische peroxiden
 6. Groep 6
  1. Giftige stoffen
  2. Infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
  1. Zuren
  2. Basen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Gerelateerde factsheets
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA)
Externe veiligheid
Gevaarlijke afvalstoffen
Gevarenkaart
Regeling voor vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
Standaarduitrusting ADR
Vrijstelling ADR
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
EVO
RDW
ADR-internationaal
RIVM

 

Laatst aangepast op maandag 17 maart 2014 13:00
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 192 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals