Home Factsheets (509) A Afvalhergebruik

Afvalhergebruik
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:37

Onder afvalhergebruik verstaan we het voor diverse doeleinden opnieuw inzetten van afval met het oog op vermindering van de afvalstroom en beperking van het grondstoffenverbruik.

Relevantie
Het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen is een van de doelstellingen van het huidige milieubeleid.

Uitwerking
In de Wet milieubeheer staat de volgende definitie van afvalstoffen:

‘alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die genoemd zijn in bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen.'

Een van de uitgangspunten van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van afvalverwijdering is verwerking op basis van de ladder van Lansink die een verwijderingsrangorde aangeeft. Afvalstoffen verbranden of storten zijn in deze rangorde de minst geschikte opties, ook al omdat deze vormen van afvalverwijdering vanwege de milieubelasting steeds minder worden toegestaan.

In de gevallen dat het ontstaan van afval niet te voorkomen is, moet aan hergebruik de voorkeur worden gegeven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Producthergebruik
  • Materiaalhergebruik

Een voorbeeld van producthergebruik valt waar te nemen in de kringloopwinkels waar huisraad en dergelijke een volgende bestemming vinden in plaats van weggegooid te worden. Glasrecycling middels de glasbak is een succesvolle manier van materiaalhergebruik.


Gerelateerde factsheets
Afvalscheiding
Afvalstoffen
Kaderrichtlijn afvalstoffen (75/442, PbEG 1975, 194/47)
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Ladder van Lansink
Verspilling

Link
AVRI

Laatst aangepast op woensdag 25 juni 2014 09:37
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 154 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals