Home Factsheets (509) A Afvalscheiding

Afvalscheiding
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:38

Scheiding van afvalstoffen houdt in dat deze bij de veroorzaker worden gescheiden en gescheiden worden afgevoerd, of bij de verwerker worden gescheiden.

Relevantie
Het beleid van de overheid is erop gericht om afvalscheiding bij zowel het bedrijfsleven als huishoudens te stimuleren. Als gevolg hiervan bestaan diverse scheidingsverplichtingen voor afval.

Uitwerking
De Wet milieubeheer kent op verschillende niveaus bepalingen om de gescheiden inzameling en behandeling van bepaalde soorten afvalstoffen te stimuleren. Deze bepalingen vinden hun uitwerking op zowel rijksniveau als op provinciaal en gemeentelijk niveau. Afgeleide programma´s zijn onder andere het Giba-programma (gescheiden inzamelen van bedrijfsafval), het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en het Convenant Verpakkingen.

Het beleid van de gezamenlijke overheden is erop gericht afvalscheiding bij bedrijven te intensiveren. In toenemende mate worden daarom aan bedrijven scheidingsverplichtingen opgelegd Voor veel bedrijven die onder de werkingssfeer vallen van een uitvoeringsbesluit (ook AMvB genoemd) geldt dat zij te maken hebben met de scheidingverplichtingen zoals die vermeld staan in de voorschriften van de desbetreffende AMvB. Voor de bedrijven die vergunningplichtig zijn geldt dat afvalscheiding in de voorschriften van de milieuvergunning moet zijn gereguleerd.

Scheiding van bedrijfs- en huishoudelijk afval kan op twee manieren gebeuren:

  • Gehele of gedeeltelijke scheiding bij de veroorzaker
  • Scheiding bij derden (de verwerker)

In het algemeen beschouwt men afvalscheiding bij de veroorzaker als het meest rendabel. Het gescheiden afvoeren is doorgaans goedkoper dan het afvoeren van een gemengde afvalstroom.

In het LAP staan enkele eisen ten aanzien van afvalscheiding. Vaak is het niet mogelijk aan alle eisen te voldoen, omdat bijvoorbeeld sprake is van te geringe hoeveelheden of omdat een verwerkingslogistiek ontbreekt.

Afvalverwerkers scheiden de inkomende afvalstroom in verschillende fracties. Dat gebeurt in grote installaties waarvan de Geïntegreerde Afval VerwerkingsInstallatie (GAVI) te Wijster als meest geavanceerde kan worden beschouwd.

Bij de scheiding van afval wordt gebruik gemaakt van de verschillende eigenschappen van het afval. Scheidingsmethoden zijn bijvoorbeeld:

  • Zeven
  • Magnetisch verwijderen
  • Windziften

Voor huishoudelijk afval en een aantal categorieën gescheiden afvalstromen geldt intussen een stortverbod op basis van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).


Gerelateerde factsheets
Afvalhergebruik
Afvalpreventie
Afvalstoffen
Gescheiden inzamelen van bedrijfsafval (Giba)
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Ladder van Lansink
Producentenverantwoordelijkheid
Verspilling

Links
Milieucentraal
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op woensdag 25 juni 2014 09:40
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 107 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals