Home

Afvalwater
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:39

Afvalwater is vuil water dat afkomstig is uit industrieën, huishoudens e.d. en waarvan men zich wil ontdoen.

Relevantie
Uit diverse bronnen komen zeer grote hoeveelheden afvalwater vrij van een zeer diverse samenstelling.

Uitwerking
Er zijn verschillende bronnen van afvalwater te onderscheiden. We beperken ons tot twee:

  • Industrieel afvalwater
  • Communaal afvalwater

Industrieel afvalwater is afkomstig uit de industrie. Door de zeer grote diversiteit aan activiteiten in de industrie is de samenstelling van het afvalwater ook erg divers. Dat betekent dat de afvalwaterstroom per industrie gereguleerd moet worden.

In de Waterwet en Wet milieubeheer wordt aangegeven dat industrieën (inrichtingen) een vergunning moeten hebben voor het lozen van afvalwater op het riool of op het oppervlaktewater. In deze vergunning worden eisen gesteld aan het te lozen water.

Communaal afvalwater - ook wel huishoudelijk afvalwater genoemd - is afkomstig van huishoudens. Dit water bestaat meestal uit urine en fecaliën (zgn. zwart water) en waswater (zgn. grijs water).


Gerelateerde factsheets
Afvalwaterbehandeling
Afvalwatermetingen
Biologisch zuurstofverbruik (BZV)
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Inwoner-equivalent
Vervuilingswaarde
Waterwet
Zuiveringstechnieken

Link
Rijksoverheid
Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals