Home

Afvalwaterbehandeling
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:39

Afvalwater kan behandeld worden om er verontreinigingen uit te halen.

Relevantie
Afvalwater dat afkomstig is uit industrieën, huishoudens e.d. kan meestal niet direct op het oppervlaktewater geloosd worden. Het moet behandeld worden om de negatieve impact te verminderen en om aan waterkwaliteitsnormen te voldoen.

Uitwerking
Men kan drie soorten technieken onderscheiden om afvalwater te behandelen:

  • Fysische technieken: behandeling met behulp van fysische krachten als zwaartekracht, g-krachten en elektromagnetisme; voorbeelden van deze technieken zijn cyclonen, elektroreclamatie, filtratie en strippen
  • Chemische technieken: behandeling door toevoeging van chemicaliën; voorbeelden van deze technieken zijn flocculatie en precipitatie
  • Biologische technieken: water wordt gezuiverd met behulp van micro-organismen; voorbeelden van deze technieken zijn aërobe behandeling, anaërobe behandeling, nitrificatie en denitrificatie

Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Bezinking
Biologisch zuurstofverbruik (BZV)
Elektroreclamatie
Flocculatie
Flotatie
Precipitatie
Regionale waterzuiveringsinstallaties (Rwzi)
Surplusslib

Link
Lenntech
Infomil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals