Home

Afvalwatermetingen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:40

Aan afvalwater worden diverse metingen verricht.

Relevantie
Metingen aan afvalwater worden verricht:

  • Ter controle of men aan vergunningvoorschriften voldoet
  • Ter bepaling van de afvalwaterheffingen
Uitwerking
Men bepaalt bijvoorbeeld de concentraties CZV en N-Kjeldahl om de totale vervuilingslast (het aantal vervuilingseenheden of ve's) ) te berekenen. Welke analyses verder gedaan worden, is afhankelijk van de lozingsvergunning (Waterwet) de Wm-vergunning. Gangbare analyses zijn die van de zgn. zwarte-lijststoffen en prioritaire stoffen.

Voor het nemen van een monster is NEN 6600-1 van toepassing. Hierin staat beschreven hoe een monster genomen dient te worden en aan welke eisen het monstername-apparaat dient te voldoen.

In de praktijk worden nu analyses van afzonderlijke stoffen genomen. De gecombineerde effecten van de afzonderlijke stoffen kunnen echter ernstiger of minder ernstig zijn dan die van de stoffen afzonderlijk (zie ook Algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten). Om de gezamenlijke effecten toch inzichtelijk te maken is de Totaal-effluentbeoordeling (TEB) in ontwikkeling. In deze methodiek, die in 2007 voor relevante industrie├źn verplicht zal worden, zullen de someffecten gekwantificeerd worden. Ze komt bovenop de bestaande analyses.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)
Totaal-effluentbeoordeling (TEB)
Vervuilingswaarde
Waterwet

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals