Home

Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:46

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is een besluit van de regering waarin wettelijke regels nader zijn uitgewerkt.

Relevantie
In de milieuwetgeving wordt veel gebruik gemaakt van AMvB's, omdat daarin uitvoeringsgerichte regelgeving kan worden opgenomen. De formele wet die aan AMvB's ten grondslag ligt, biedt de randvoorwaarden.

Uitwerking
De Wet milieubeheer is een kaderwet. Dit houdt in dat de uitwerking van de doelstellingen in het algemeen niet is terug te vinden in de wet zelf, maar in de besluiten en (ministeriƫle) regelingen die in het kader van de wet zijn vastgesteld. Dergelijke uitvoeringsbesluiten worden meestal Algemene Maatregelen van Bestuur genoemd. Voorbeelden van milieu-AMvB's zijn:

  • Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)
  • Lozingenbesluit bodembescherming
  • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
  • Besluit emissie-eisen stookinstallaties (A en B)

Alle milieuwetten en diverse hoofdstukken binnen de Wet milieubeheer maken gebruik van AMvB's, maar vooral de AMvB's die zijn verbonden aan hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer zijn in de praktijk van groot belang. Dit betreft onder anderen het Activiteitenbesluit en de AMvB's die niet zijn vervangen door het Activiteitenbesluit zelf.


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Milieuwetgeving
Wm-vergunning
Vervangende AMvB's
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Parlement & Politiek
Rijksoverheid

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals