Home

Arbowet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:49

(Arbeidsomstandighedenwet)

De Arbowet is een kaderwet waarin algemene regels zijn gesteld voor goede omstandigheden op de werkplek ten aanzien van onder andere veiligheid, geluid en welzijn.

Relevantie
De wet richt zich op de plicht van de werkgever om te zorgen voor een zo goed mogelijk arbobeleid, daarbij rekening houdend met wat redelijkerwijs mogelijk is.

Uitwerking
De Arbowet is een kaderwet. Dit houdt in dat de wet alleen beschrijft wat de hoofdlijnen van goede arbeidsomstandigheden zijn. Voor deze opzet is gekozen omdat de maatschappelijke omstandigheden voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn.

De wet kent een aantal algemene verplichtingen:

 • Algemene zorgplicht voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers
 • Arbeidsomstandighedenbeleid op basis van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Verplichte ondersteuning door een arbodienst of door gecertificeerde arbodeskundigen - er bestaan enkele uitzonderingen

Daarnaast beschrijft de wet precies de taken en mogelijkheden die werkgevers, werknemers, ondernemingsraad, arbodienst en Arbeidsinspectie hebben.

De Arbowetgeving bestaat in principe uit drie onderdelen. In toenemende mate van detaillering zijn dat:

 1. Arbowet
 2. Arbobesluit
 3. Arboregeling

Het Arbobesluit bevat meer concrete verplichtingen over specifieke onderwerpen, zoals het werken met gevaarlijke stoffen. In de Arboregeling worden bepaalde onderdelen van het Arbobesluit nader uitgewerkt, zoals de voorschriften met betrekking tot beeldschermwerk.

Daarnaast bestaan er niet bindende voorschriften in de vorm van Beleidsregels en de Arbo-Informatiebladen (AI-bladen):

 • De Beleidsregels geven vooral een toelichting op bepaalde artikelen uit het Arbobesluit en bieden zowel de Arbeidsinspectie als de werkgever houvast bij de vaststelling hoe bepaalde onduidelijke regels ge├»nterpreteerd moeten worden. In de Beleidsregels wordt vaak verwezen naar zeer gedetailleerde NEN-normen.
 • De AI-bladen zijn vooral bedoeld als voorlichtingsmateriaal over specifieke onderwerpen. Er zijn AI-bladen over onder andere beeldschermwerk, kantoorwerkplekken en laboratoria.

Een groot deel van de voorschriften in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling komt voort uit verplichtingen die de Europese Unie stelt. De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowetgeving.


Gerelateerde factsheets
Geluidsisolatie
Gevarenkaart
Wet milieubeheer (Wm)
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Link
Arbeidsomstandighedenwet
Arbobesluit
Arbowetgeving

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals