Home

Audit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:50

 

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de in een bedrijf gehanteerde werkwijzen en procedures, voor zover deze relevant zijn voor het bedrijf. Bij een audit komen technische, organisatorische, administratieve en juridische aspecten aan de orde.

Relevantie
Verschillende normen voor milieu-, arbo- en kwaliteitzorgsystemen eisen dat het plannen en implementeren van interne audits in één of meer procedures zijn beschreven.

Uitwerking
Er bestaat onderscheid tussen interne en externe audits.

Een interne audit is een onderzoek dat door of in opdracht van de organisatie zelf wordt uitgevoerd.

Een externe audit wordt door of in opdracht van derden uitgevoerd, bijvoorbeeld door de certificerende instantie of in opdracht van een klant.

Een interne audit wordt doorgaans uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers. Deze kunnen zowel van het eigen bedrijf zijn als van buiten komen. Periodieke interne audits moeten vaststellen of het zorgsysteem aan de normen voldoet en of het doelmatig is. Daaruit kan worden afgeleid welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. De interne audit richt zich op de volgende aspecten van het zorgsysteem:

 • Beleid
 • Beheer
 • Uitvoering
 • Resultaat

Het resultaat van een interne audit is een rapportage waarin wordt beschreven:

 • Op welk deel van het zorgsysteem de audit betrekking heeft
 • Wanneer en door wie de audit is verricht
 • Welke afwijkingen en tekortkomingen zijn aangetroffen
 • Welke aanbevelingen zijn gedaan
 • Welke bevindingen zijn gedaan ten aanzien van de uitvoering en de doeltreffendheid van eerder genomen preventieve en corrigerende maatregelen

Een externe audit wordt door of in opdracht van derden uitgevoerd. Het doel ervan is in principe hetzelfde als dat van een interne audit: een antwoord krijgen op de vraag of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals deze in bijvoorbeeld kwaliteits- of milieunormen gesteld worden.

De externe audit wordt vaak uitgevoerd door een certificerende instelling; de opdrachtgevers zijn meestal afnemers, overheden, financiers of bedrijven die geïnteresseerd zijn in een overname.


Gerelateerde factsheets
Borging
Continue verbetering
Deming circle
Directiebeoordeling
ISO-14000-serie
Zorgsysteem

Literatuur
Maas, ir. J.V.G., Doeleman, drs. H.J., De kwaliteit van milieu- en ARBO-zorg. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen 1994
de Heer, ing. A, Ahaus, dr. Ir. C.T.B., ISO 9000-serie en kwaliteitshandboek. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen 1995

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals