Eural
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:07

(Europese afvalstoffenlijst )

De Eural is het resultaat van twee Europese beschikkingen en is een lijst van afvalstoffen. In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.

Relevantie
Met de Eural harmoniseert de Europese Commissie in de Europese Unie het onderscheid tussen gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen.

Uitwerking
Het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing afvalstoffen (RAGA) en de Regeling aanvullende aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA) zijn in 2002 vervangen door het Besluit invoering Europese afvalstoffenlijst (Eural).

De Eural is een Europese beschikking met een lijst van afvalstoffen ter uitvoering van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen en Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen. De Eural voegt de Europese lijst van gevaarlijke stoffen en de Europese afvalcatalogus samen.

Deze Europese afvalstoffenlijst zorgt voor harmonisatie van de omschrijvingen van afvalstoffen tussen de verschillende lidstaten en brengt zo ook harmonie in de beoordeling of een afvalstof gevaarlijk is of niet. Dit houdt in dat de Eural zowel gevaarlijke als niet gevaarlijke afvalstoffen bevat. Tevens zijn criteria omschreven aan de hand waarvan dit onderscheid gemaakt wordt. De bijlage van de Eural bevat een lijst met enkele honderden afvalstoffen.

Tegelijk met de invoering van de Eural is de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer grotendeels in werking getreden. Deze wet, die hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer heeft veranderd, was onder meer noodzakelijk om de Europese afvalstoffenlijst in te kunnen voeren.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Gevaarlijke afvalstoffen
Wet milieubeheer (Wm)
Wetgeving afvalstoffen

Links
Europese afvalstoffenlijst
Ministerie van VROM

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 19:37
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 239 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals