Stortverbod
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:12

De term stortverbod dekt het verbod op het storten van afvalstoffen.

Relevantie
Er gelden bijzondere bepalingen voor het storten van afvalstoffen, zowel voor nog in bedrijf zijnde stortplaatsen als voor reeds gesloten stortplaatsen.

Uitwerking
Op grond van artikel 10.2 lid 1 Wet milieubeheer is het verboden afvalstoffen te storten buiten inrichtingen.

Hetzelfde artikel, lid 2 geeft vrijstelling van dit stortverbod voor afvalwater en baggerspecie. Dit gebeurt, onder enkele restricties, door middel van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen.

Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen geeft uitvoering aan het stortverbod. Dit besluit verbiedt het binnen een inrichting definitief in of op de bodem brengen van 35 categorieën afvalstoffen. Dit betreft bijvoorbeeld:

  • Accu's
  • TL-lampen
  • Batterijen
  • Papier en karton
  • Wit- en bruingoed
  • Autobanden

Het Stortbesluit bodembescherming is een instructie-AMvB die het bevoegd gezag verplicht een aantal voorschriften voor het storten van afvalstoffen in de vergunning moeten worden opgenomen.

De Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu) is een wet van 6 november 1997 als aanvulling op de Wet milieubeheer. Deze wet kent een nazorgregeling en bevat voorschriften om te waarborgen dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Link
Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Laatst aangepast op vrijdag 26 december 2008 20:05
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 203 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals