Home Factsheets (509) Afval Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 09:52

(Vervallen per 22 december 2009)

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is gericht op het tegengaan van watervervuiling en draagt bij aan de bescherming van de kwaliteit van ons water.

Relevantie
Voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren is alleen mogelijk als de overheid bepaalde maatregelen kan afdwingen door middel van wet- en regelgeving.

Uitwerking
In 1970 is de Wvo in werking getreden. Deze wet heeft als doel de kwaliteit van oppervlaktewateren te beschermen door lozingen aan regels te binden. met betrekking tot lozingen te beschermen.

De Wvo heeft een passieve beheerstaak, namelijk het juridische beheer door:

 • Vergunningverlening
 • Normstelling
 • Heffingstelsel
 • Controle op de lozingen

Het belangrijkste middel om verontreiniging van oppervlaktewateren te voorkomen is de lozingsvergunning. Artikel 1 van de Wvo verbiedt het om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater te brengen.

De Wvo onderscheidt met betrekking tot de vergunningverlening twee soorten lozingen:

 • Directe lozingen: lozingen met behulp van een zogenaamd werk (zie art. 1 lid 1 Wvo). Voor dit type lozing is een lozingsvergunning vereist.
 • Indirecte lozing: lozingen op een andere, bij AMvB aan te geven wijze (zie art. 1 lid 3 Wvo). Voor dit type lozingen is in principe geen lozingsvergunning nodig, tenzij het gaat om categorieën bedrijven die zijn genoemd in het Besluit aanwijzing soorten van inrichtingen.

Het begrip ‘werk' is niet nader omschreven in de wet. Het kan bijvoorbeeld een bedrijfsriool zijn.

De vergunningsplicht geldt in principe slechts voor directe lozingen op het oppervlaktewater. Indirecte lozingen zijn in beginsel niet vergunningplichtig. Bovendien kunnen sinds 1993 algemene regels (AMvB's) de vergunningplicht opheffen.

De vergunningverlener is de bevoegde waterkwaliteitsbeheerder:

 • Voor rijkswateren zijn de tien regionale directies van Rijkswaterstaat het bevoegd gezag.
 • Voor niet-rijkswateren zijn de provincies het bevoegd gezag, maar die hebben deze taak gedelegeerd aan de waterschappen.

Bij indirecte lozingen die een zuiveringsinstallatie passeren die niet in beheer is bij een van de waterkwaliteitsbeheerders dient de vergunning te worden aangevraagd bij de beheerder van de installatie in kwestie.

Op 22 december 2009 is de Waterwet ingevoerd. Hiermee is de Wvo vervallen. Aanleiding voor de waterwet was versnippering en veroudering van verschillende wetten.

De doelstelling van deze Waterwet is als volgt samengevat: "Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van functies die krachtens de Waterwet zijn toegekend aan watersystemen."


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Lozingenbesluit Wvo
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Link
Waterwet

Laatst aangepast op zondag 28 december 2008 17:49
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 210 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals