Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) B Bedreigingen van de gezondheid

Bedreigingen van de gezondheid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:58

Hieronder verstaat het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) de nu nog niet zichtbare gevaren voor de humane gezondheid.

Relevantie
Bij ongewijzigd beleid wordt volgens NMP4 de mensheid over dertig jaar geconfronteerd met levensbedreigende gezondheidsproblemen die nu nog niet zichtbaar zijn.

Uitwerking
In het milieu zijn tienduizenden stoffen aanwezig waarvan de mogelijke gevaren en risico's voor mens en milieu nog niet of niet geheel bekend zijn. Daarnaast heeft men alleen vermoedens van de gevolgen van allerlei processen of activiteiten voor de gezondheid. Er is daarom veel meer aandacht nodig voor 'voorzorg'. Als voorbeeld hiervan kan de onbekendheid dienen die in de jaren zestig van de twintigste eeuw bestond ten aanzien van de risico's van het werken met asbest. Als toentertijd als gevolg van het voorzorgprincipe asbest verboden zou zijn geweest, zou dat circa 34.000 slachtoffers en 20 miljard euro aan kosten hebben gescheeld.


 

Gerelateerde factsheets
Asbest
Besluit luchtkwaliteit
Bestrijdingsmiddelenwet
De 7 grote milieuproblemen
Fijn stof

Gevaarlijke afvalstoffen
Genetisch gemodificeerde organismen
Hormoonontregelende stoffen
Luchtverontreiniging
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

Link
RIVM

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:44
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 305 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals