Home Factsheets (509) B Bedrijfsafval

Bedrijfsafval
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 15:59

Met de term bedrijfsafval worden volgens de Wet milieubeheer artikel 1.1 alle afvalstoffen aangeduid die niet onder de categorie huishoudelijk afval of gevaarlijk afval vallen.

Relevantie
Bedrijfsafval is een grote component van de totale hoeveelheid afval in Nederland.

Uitwerking
In de Wet milieubeheer staat de volgende definitie van afvalstoffen: ‘alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de productcategorieën die genoemd zijn in bijlage I van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen.' De Wet milieubeheer hanteert een vrijwel identieke formulering met een gelijke strekking.

Het bedrijfsafval wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verder uitgesplitst:

  • naar de afhankelijkheid of onafhankelijkheid van processen
  • naar de wijze van aanbieden (zoals gescheiden en gemengde afvalstromen)
  • naar de verwerking

In de Wet milieubeheer zijn regels geformuleerd waaraan moet worden voldaan ten aanzien van alle afvalstoffen, dus ook bedrijfsafvalstoffen. Deze hebben vooral betrekking op de administratieve verplichtingen rondom het afgeven van afvalstoffen. Hierbij speelt het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA ) een belangrijke rol.

In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) zijn richtlijnen voor de afvalscheiding vastgelegd. Het uitgangspunt is verwerking van afval op basis van de ladder van Lansink (verwijderingsrangorde). Daarnaast is in de meeste milieuvergunningen van bedrijven aangegeven welke afvalstromen gescheiden afgevoerd moeten worden voor een juiste verwerking. Dit kan per gemeente verschillen.

Afvalstoffen verbranden of storten zijn de minst geschikte opties, ook al gezien het feit dat deze vormen van afvalverwijdering vanwege de milieubelasting steeds minder worden toegestaan. In het Besluit stortverbod afvalstoffen is opgenomen welke afvalstoffen nu of op termijn niet meer mogen worden gestort.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Gevaarlijke afvalstoffen
Kaderrichtlijn afvalstoffen
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Ladder van Lansink
Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Link
Rijksoverheid
LAP2


Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:49
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 195 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals