Home Factsheets (509) B Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)

Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:01

De mogelijkheid voor bedrijven en instellingen om inzicht te krijgen in en de optimalisering van hun bedrijfsvoering, gericht op de vermindering van de negatieve effecten van de bedrijfsvoering voor het milieu.

Relevantie
Milieuzorg is een belangrijk instrument om binnen bedrijven en instellingen te komen tot beheersing en verbetering van de milieuprestaties. Indien een organisatie de interne milieuzorg onvoldoende regelt en niet via een systematische en controleerbare wijze waarborgt, moet het bevoegd gezag dit via het instrument van de milieuvergunningen doen.

Uitwerking
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) is een onderdeel van het managementsysteem van een onderneming.

In Nederland is de overheidsbemoeienis met bedrijfsinterne milieuzorg al geruime tijd geleden op gang gekomen. In 1989 lanceerde het ministerie van VROM de Notitie bedrijfsinterne milieuzorg. Daarin werd de doelstelling geformuleerd dat in 1995 alle bedrijven met een (middel)grote milieubelasting of bijzondere milieurisico's (ongeveer 10.000) over een operationeel bedrijfsintern milieuzorgsysteem zouden moeten beschikken. In 1996 bleek dat deze ambitieuze doelstelling in absolute aantallen niet gehaald was, al was er in de tussentijd wel veel gebeurd met milieuzorgsystemen.

Bedrijven kunnen hun milieuzorgsysteem laten certificeren op basis van de internationale ISO 14001-norm. Een erkende en onafhankelijke certificatie-instelling toetst dan of het milieuzorgsysteem inderdaad voldoet aan de eisen die de ISO stelt. Hiermee erkennen steeds meer bedrijven dat zorg voor het milieu net als zorg voor kwaliteit en veiligheid een onlosmakelijk onderdeel is van goed ondernemerschap.

Daarnaast kunnen bedrijven deelnemen aan de EMAS-verordening van de Europese Unie.

Invoering van bedrijfsinterne milieuzorg heeft verschillende voordelen.

  • Een verlaging van verzekeringspremies kan het gevolg zijn.
  • Het kan een tegemoetkoming aan de banken zijn die bij het verstrekken van kredieten steeds vaker overgaan tot het stellen van eisen aan de bedrijfsinterne milieuzorg. Dit doen zij om eventuele aansprakelijkheidsrisico's zo veel mogelijk uit te sluiten.
  • De kosten voor grondstoffen, energieverbruik en verwerking van afvalstoffen kunnen worden gereduceerd.
  • Het milieu-imago van een organisatie kan erdoor verbeteren.

Gerelateerde factsheets
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
Flexibele vergunning
ISO 14000-serie
Responsible Care
Zorgsysteem

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 08:55
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 188 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals