Home Factsheets (509) B Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)

Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:04

Met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) geeft de overheid uitvoering aan het externe veiligheidsbeleid. Hiermee beperkt ze de risico's van risicovolle bedrijven tot een aanvaardbaar minimum.

Relevantie
Het BEVI legt niet alleen veiligheidsnormen op aan risicovolle bedrijven, maar zorgt er ook voor dat de overheid, als het om externe veiligheid gaat, rekening houdt met de grenzen aan de ruimtelijke groei.

Uitwerking
Het BEVI is op 27 oktober 2004 in werking getreden en legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Voorbeelden van risicovolle bedrijven zijn LPG-tankstations, ammoniak-koelinstallaties, chemische fabrieken en spoorwegemplacementen waar goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren.

De uitvoering van het besluit vindt plaats door middel van vergunningverlening (Wet milieubeheer) en ruimtelijke planvorming, voor zover de risico's voor de omgeving worden veroorzaakt door inrichtingen. Het BEVI kent veiligheidsnormen voor risicovolle bedrijven ten opzichte van:

  • Kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen en scholen)
  • Beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld winkels of bedrijfsgebouwen)

Deze veiligheidsnormen hebben de status van grenswaarde voor kwetsbare objecten en de status van richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.

Tevens bevat het BEVI een saneringsverplichting voor inrichtingen die de wettelijke grenswaarde van het plaatsgebonden risico (PR) of het groepsrisico (GR) overschrijden. Er zijn twee soorten sanering:

  • De urgente sanering: situaties met een PR-contour van > 10-5 per jaar moeten zijn gesaneerd binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het BEVI, dus vóór 27 oktober 2007.
  • De niet urgente sanering: situaties met een PR-contour van tussen de 10-5 en 10-6 per jaar moeten vóór 1 januari 2010 zijn gesaneerd.

Naast het BEVI bestaat ook de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Hierin zijn de regels opgesteld voor de afstanden en voor de berekeningen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Ook de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid van personen worden betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van risicovolle bedrijven op de gebieden milieu en ruimtelijke ordening. Dit gebeurt om het integrale karakter van het externe veiligheidsbeleid te bevorderen.


Gerelateerde factsheets
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 1999)
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Externe veiligheid
Groepsrisico (GR)
Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
Opslag gevaarlijke stoffen
Plaatsgebonden risico (PR)
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)

Links
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Infomil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:10
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 212 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals