Home Factsheets (509) B Besluit inwerktreding Wet structuur beheer afvalstoffen

Besluit inwerktreding Wet structuur beheer afvalstoffen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:06

Met het Besluit inwerkingtreding Wet structuur beheer afvalstoffen is een wijziging van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer waardoor op bestuurlijk niveau de sturing van afvalstoffen van kracht geworden. Het achterliggende doel is een betere marktwerking door schaalvergroting.

Relevantie
De wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) betreft hoofdzakelijk hoofdstuk 10 ‘Afvalstoffen' van de Wet milieubeheer.

Uitwerking
De belangrijkste wijzigingen die door middel van deze wetswijziging zijn doorgevoerd betreffen:

 • Het vervallen van de provinciegrenzen voor afvalstoffen waardoor er meer centrale sturing van afvalverwijdering ontstaat
 • De introductie van een Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
 • De invoering van de zorgvuldigheidsnorm voor de afvalstoffenmakelaar
 • De bevoegdheid tot de bestuursrechtelijke handhaving van de regels op het gebied van afvalstoffen
 • Het grotendeels op landelijk niveau brengen van de bevoegdheid tot het stellen van regels die tot dusver door de provincies konden worden gesteld (wat niet inhoudt dat de overheid alle verantwoordelijkheden naar zich toe trekt)

Achterliggende doelstellingen van deze wetswijziging zijn:

 • Meer marktwerking in de afvalverwijdering
 • Meer efficiëntie
 • Betere kostenbeheersing in de afvalverwerkingsector

Deze wetswijziging houdt tevens een wijziging in van:

 • De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
 • De Wet verontreiniging zeewater (Wvz)
 • De Wet op de economische delicten (Wed)

De wet- en regelgeving betreffende het storten van afvalstoffen blijft ongewijzigd van kracht. Daarnaast blijft ook de voorkeursvolgorde van de verwijdering van afvalstoffen gehandhaafd.


Gerelateerde factsheets

Afvalstoffen
Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
Wet milieubeheer (Wm)

Link
wetswijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen)

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:21
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2017 11 15 om 16.22.34

Biggest coal mine in the world: 

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 302 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Sea Change 120Bronwyn Hayward
Sea Change

''In Sea Change, Hayward argues that our best hope of combating climate change lies in people-driven climate action.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals