Home Factsheets (509) B Besluit luchtkwaliteit

Besluit luchtkwaliteit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:08

(Vervallen per 15-11-2007)

Het voormalige Besluit luchtkwaliteit 2005 bevatte kwaliteitsnormen voor onder meer zwaveldioxide, lood en stikstofoxiden.

Relevantie
Het Besluit luchtkwaliteit 2005 gaf de overheid meer armslag om ruimtelijke plannen uit te kunnen voeren die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit.

Uitwerking
Het eerste Besluit luchtkwaliteit was een uitvoeringsbesluit dat sinds 19 juli 2001 van kracht is. Met dit besluit heeft ons land richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie geïmplementeerd. Deze richtlijn betreft grenswaarden voor:

  • Zwaveldioxide
  • Stikstofoxiden
  • Zwevende deeltjes
  • Lood

Het onlangs van kracht geworden Besluit luchtkwaliteit 2005 vervangt het voormalige besluit uit 2001.

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 bepaalt dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen en daarover moeten rapporteren aan de Provincie. Als uit het rapport blijkt dat grenswaarden die het Besluit stelt worden overschreden of naar verwachting overschreden zullen worden, moeten maatregelen worden getroffen.

Het nieuwe Besluit was nodig, omdat de aanleg van een groot aantal bouwprojecten en bestemmingsplannen werd stilgelegd als gevolg van uitspraken van de Raad van State die nog op het oude Besluit waren gebaseerd.

Enkele afgeleide regelingen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn:

  • Regeling saldering luchtkwaliteit 2005
  • Meetregeling luchtkwaliteit 2005

De Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 is op 17 maart 2006 in werking getreden en werkt de regels voor saldering uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 uit. Saldering is de mogelijkheid om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar te veel fijn stof en stikstofdioxide in de lucht zit. Het gaat daarbij ook om plannen waarvan de uitwerking de luchtkwaliteit ter plekke iets kan verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren.

De Meetregeling luchtkwaliteit 2005 regelt de manier waarop, op basis van de eisen in het Besluit luchtkwaliteit, de kwaliteit van de lucht wordt gemeten en berekend. De Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit is per 1 augustus 2005 vervallen. Deze regeling bevatte regels voor de eenmalige subsidies aan gemeenten en provincies met betrekking tot het opstellen van plannen.

Met de inwerkingtreding van de Wet luchtkwaliteit op 15 november 2007 is het Besluit luchtkwaliteit komen te vervallen.


Gerelateerde factsheets
Besluit verbranden afvalstoffen (Bva)
Immissie
Luchtverontreiniging
Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)
Wet inzake de luchtverontreiniging (LUVO)
Wet luchtkwaliteit 

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:26
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 228 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals