Home Factsheets (509) B Besluit milieu-effectrapportage

Besluit milieu-effectrapportage
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:08

(Besluit mer)

Dit besluit bevat nadere regels ten aanzien van de milieu-effectrapportage (mer). Een mer beschrijft de voorgenomen activiteit en de gevolgen ervan voor het milieu.

Relevantie
Een milieu-effectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocedures in verband met plannen, tracés of de bouw of uitbreiding van bedrijven.

Uitwerking
Dit besluit is gebaseerd op hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en kent verplichtingen ten aanzien van twee soorten activiteiten:

  1. Mer-beoordelingsplichtige activiteiten
  2. Mer-plichtige activiteiten

Bij mer-beoordelingsplichtige activiteiten, opgenomen in lijst D van de bijlage van het besluit, worden activiteiten vermeld waarbij beoordeeld moet worden of er inderdaad een mer opgesteld moet worden. Er wordt ook wel gesproken van een zogenaamde ‘sluimerende mer.' Uitgangspunt is de vraag of de nadelige gevolgen voor het milieu afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen.

Voor de mer-plichtige activiteiten en besluiten, opgenomen in de lijst in onderdeel C van de bijlage bij het besluit, geldt dat die activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

Sommige activiteiten staan op beide lijsten vermeld. Hiervoor geldt een rechtstreekse mer-plicht, indien is voldaan aan de genoemde criteria die bij de desbetreffende categorie vermeld staan. Voor een aantal activiteiten dat plaatsvindt in gevoelige gebieden, bijvoorbeeld natuurgebieden, geldt een lagere drempel voor de mer-(beoordelings)plicht.

In het besluit staan tevens nadere regels betreffende het indienen en behandelen van een verzoek om een ontheffing van de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport.


Gerelateerde factsheets
Milieu-effectrapportage (mer)
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Links
Infomil
Besluit milieueffectrapportage

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:28
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 169 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals