Home Factsheets (509) B Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT)

Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:08

(Vervallen per 1-1-2008)

Dit besluit stelt regels voor de opslag en de overslag van vloeibare brandstoffen als benzine, petroleum, diesel- en huisbrandolie, afgewerkte olie en huishoudelijk afvalwater in ondergrondse tanks, zowel bij bedrijven als bij particulieren.

Relevantie
Lekkages als gevolg van opslag van vloeistoffen in ondergrondse tanks kunnen leiden tot bodemverontreiniging.

Uitwerking
Om bodemverontreiniging te voorkomen stelt het op de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer gebaseerde Besluit opslaan in ondergrondse tanks verplichtingen ten aanzien van de op- en overslagactiviteiten voor vloeibare minerale brandstoffen, afgewerkte olie en huishoudelijk afvalwater. Een bijzonderheid van dit besluit is de rechtskracht voor zowel bedrijven als voor particulieren.

Uitgangspunt in het besluit vormen de ondergrondse stalen en kunststof tanks en de tweedeling in bestaande en nieuwe tanks.

Het besluit bevat onder andere voorschriften voor:

  1. Technische voorzieningen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een overvulbeveiliging of een kathodische beschermingsinstallatie)
  2. Gebruik, keuringen en controles (bijvoorbeeld keuringen van wanden en leidingwerk door erkende keuringsinstanties)
  3. Financiële verplichtingen (bijvoorbeeld de financiële zekerheidstelling om de kosten van een eventuele bodemsanering te dekken)

Als onderliggende richtlijnen gelden:

  1. CPR 9-1 (PGS 28): Vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof; opslag in grondwaterbeschermingsgebieden
  2. CPR 9-5 (PGS 28): Vloeibare aardolieprodukten; ondergrondse opslag van vloeibare produkten in kunststof tanks

Provincies kunnen in de provinciale milieuverordening regels opnemen die het BOOT aanvullen; dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in milieubeschermingsgebieden. Bovendien kan een provincie een verbod stellen voor opslag in ondergrondse tanks vanwege de extra bescherming van bodem en grondwater in kwetsbare gebieden en waterwingebieden.

De regels voor opslag in ondergrondse tanks zijn sinds 1 januari 2008 in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) opgenomen.


Gerelateerde factsheets

Bodemverontreiniging
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Gevaarlijke afvalstoffen
Ondergrondse tank
Opslag gevaarlijke stoffen
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
Wet bodembescherming (Wbb) 

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:29
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 213 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals