Home Factsheets (509) B Besluit ozonlaagafbrekende stoffen 2003

Besluit ozonlaagafbrekende stoffen 2003
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:10

(Besluit vervallen per 30-6-2011)

Dit besluit regelt de productie, de handel en het toepassen van chloor-fluorkoolwaterstoffen (cfk's) en halonen.

Relevantie
Via dit besluit wordt gevolg gegeven aan de Europese verordening om de emissies van cfk's, hcfk's en hfk's te beperken.

Uitwerking
Ozonlaagafbrekende stoffen worden in de vorm van cfk's, hcfk's en hfk's vaak als koudemiddel toegepast in onder andere koelinstallaties. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu: ze tasten de ozonlaag aan en dragen bovendien bij aan het broeikaseffect.

De ozonlaag houdt de schadelijke ultraviolette straling tegen; afbraak van de ozonlaag leidt voor mens en dier tot een verhoogde blootstelling aan deze straling met als mogelijk gevolg een grotere kans op huidkanker. Daarom moeten koelinstallaties maximaal lekdicht zijn. Internationaal zijn afspraken gemaakt voor het terugdringen van deze stoffen.

In Nederland zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van het gebruik van cfk's, hcfk's en hfk's opgenomen in de wet- en regelgeving in het Besluit ozonafbrekende stoffen Wms 2003 en het Besluit broeikasgassen Wms 2003. Deze besluiten implementeren de Europese verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen.

Een afgeleide regelgeving is de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties. In deze regeling is bepaald dat de installatie, de reparatie en het onderhoud uitsluitend mogen plaatsvinden door STEK-erkende bedrijven (Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf).

Veel van wat in bovengenoemde besluiten en regelingen is gesteld heeft gevolgen voor (koel)apparatuur en installaties binnen bedrijven en mobiele koelinstallaties. Binnen inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer zijn op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen zowel het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer als de minister van VROM bevoegd om te handhaven op deze besluiten.


Gerelateerde factsheets
Aantasting ozonlaag
De 7 grote milieuproblemen
Kyoto
Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997
Stichting emissiepreventie koudetechniek (STEK)

Links
Milieucompendium

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:31
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 177 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals