Home Factsheets (509) B Beste beschikbare technieken (BBT)

Beste beschikbare technieken (BBT)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:12

(BBT)

Beste beschikbare technieken zijn de meest doeltreffende technieken om de nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is, dienen de gevolgen zoveel mogelijk beperkt te worden. Hierbij speelt de afweging tussen de kosten en de baten een rol.

Relevantie
Het begrip BBT staat centraal bij de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet.

Uitwerking
Artikel 1.1 Wet milieubeheer geeft een definitie voor BBT:

"beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld."

Volgens dit uitgangspunt moeten de maatregelen genomen worden die het milieu de grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Dit laatste houdt in dat bepaalde maatregelen niet opgelegd kunnen worden, als blijkt dat de kosten in verhouding erg hoog zijn of als deze maatregelen of voorzieningen technisch nauwelijks toepasbaar blijken te zijn.

De werkwijzen en processen van een bedrijf moeten voldoen aan de BBT om te voldoen aan de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Deze richtlijn is sinds 1996 van kracht en beoogt een geïntegreerde aanpak om verontreinigingen door industriële activiteiten tegen te gaan.

De aanwijzing van documenten die bij vergunningverlening geraadpleegd moeten worden bij het vaststellen van BBT is geregeld in een ministeriële regeling, de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Wat voor een bepaald proces of een bepaalde branche de beste beschikbare technieken zijn, verandert in de tijd. Bij een periodieke herziening van de milieuvergunning kunnen daarom ter bescherming van het milieu nieuwe technieken worden voorgeschreven.


Gerelateerde factsheets
ALARA
IPPC-richtlijn

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 220 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals