Home Factsheets (509) B Bestrijdingsmiddelenwet

Bestrijdingsmiddelenwet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:13

(Vervallen per 17 oktober 2007)

De Bestrijdingsmiddelenwet (Bmw) dateert uit 1962 en bevat bepalingen over de toelating, het gebruik, de opslag, de verpakking en de etikettering van bestrijdingsmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Relevantie
Deze wet stelt algemene regels aan bestrijdingsmiddelen vanuit het oogpunt van geschiktheid voor het bestemde doel en van veiligheid en gezondheid van mens en dier.

Uitwerking
De kern van de Bmw wordt gevormd door de bepalingen betreffende:

 1. Gewasbeschermingsmiddelen
 2. Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffen die de functie hebben landbouwgewassen te beschermen tegen ongewenste organismen, zoals insecten, micro-organismen of virussen.

Niet-landbouwbestrijdingsmiddelen worden buiten de landbouw gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn houtverduurzamingsmiddelen en desinfecteringsmiddelen voor zwembaden.

Als bevoegd gezag voor de Bmw zijn zowel de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), als de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.

Het doel van de Bestrijdingsmiddelenwet is tweeledig:

 1. De wet bepaalt in hoofdlijnen de toelating, het gebruik, de verpakking en de etikettering aan de gebruikerskant.
 2. Zij bepaalt anderzijds de maximaal toegestane gehaltes van bestrijdingsmiddelen op voedingsmiddelen die bestemd zijn voor de mens.

De vereisten die aan de toelating van een bestrijdingsmiddel worden gesteld, zijn in artikel 3 van de wet bepaald. Een bestrijdingsmiddel:

 1. Moet voldoende werkzaam zijn
 2. Mag geen schadelijke uitwerking hebben op de gezondheid van mens en dier of op het grondwater
 3. Mag geen voor het milieu onaanvaardbare effecten hebben
 4. Mag alleen een werkzame stof bevatten die is opgenomen in de bijlage van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn (91/414/EEG)

NB: de Bestrijdingsmiddelenwet is op 17 oktober 2007 vervangen door de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.


Gerelateerde factsheets
Bedreigingen van de gezondheid
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:39
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 114 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals