Home Factsheets (509) B Bestuursdwang

Bestuursdwang
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:13

Men spreekt van bestuursdwang als de overheid op kosten van de overtreder een illegale situatie beëindigt die ontstaan is door overtreding van de voorschriften van een vergunning.

Relevantie
Bestuursorganen hebben de wettelijke bevoegdheid om door bestuursdwang op te treden tegen illegale situaties.

Uitwerking
Artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat onder bestuursdwang wordt verstaan: 'het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten'.

Uit deze bepaling volgt dat bestuursdwang slechts door het bestuursorgaan mag worden toegepast indien sprake is van een handelen, houden of nalaten dat in strijd is met een wettelijk voorschrift. Het resultaat van bestuursdwang is dan het herstel van de toegestane situatie.

Voorbeelden van maatregelen die kunnen worden getroffen zijn:

  • Het afbreken van een illegaal, niet te legaliseren bouwwerk
  • Het verwijderen van een bepaalde machine die overlast veroorzaakt
  • Het verwijderen van illegaal gestort afval

Het bestuursorgaan dat bestuursdwang moet toepassen heeft de bevoegdheid om alle kosten die worden gemaakt in de voorbereiding én in de uitvoering van bestuursdwang te verhalen op de overtreder. Men moet er daarbij wel voor zorgen dat de goedkoopste vorm van bestuursdwang wordt toegepast.

Het bestuursorgaan is verder verplicht om de overtreder schriftelijk aan te schrijven en aan te geven dat men, na het verstrijken van een termijn waarbinnen de overtreder zelf de illegale situatie kan opheffen, zal overgaan tot het treffen van maatregelen om de illegale situatie op te heffen. Dit is een beschikking waartegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

Als sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een voorschrift, kan bestuursdwang preventief worden aangezegd; dat kan zelfs als geen sprake is van een dreigende ernstige schade.

De preventieve bestuursdwang wordt niet expliciet genoemd in de Algemene wet bestuursrecht, maar op basis van vaste jurisprudentie is de mogelijkheid daartoe geopend.


Gerelateerde factsheets
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Bestuursrechtelijke handhaving
Dwangsom
Handhaving
Overtreding

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:42
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 100 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals