Home Factsheets (509) B Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:14

Onder bevoegd gezag verstaat men het bestuursorgaan dat de besluiten neemt.

Relevantie
Wanneer er besluiten worden genomen, moet duidelijk zijn wie het bevoegd gezag is.

Uitwerking
In Nederland wordt het bevoegd gezag gevormd door de overheidsorganen of -instanties die door de overheid zijn aangewezen om de controlerende functie over te nemen. De overheidsinstanties zijn veelal het Rijk (ministeries), de provincies (college van Gedeputeerde Staten), de gemeentes (college van Burgemeester en Wethouders) of de waterschappen/zuiveringschappen.

Gerelateerde factsheets
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)
Wet milieubeheer (Wm)
Waterwet
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 30 juni 2014 09:48
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 208 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals