Home

Bodemonderzoek
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:22

Een bodemonderzoek is het - afhankelijk van de doelstelling - analyseren, vaststellen en vastleggen van de aanwezigheid, omvang en soort bodemverontreiniging op een locatie.

Relevantie
Bij een bodemonderzoek worden de gebruiksmogelijkheden en -onmogelijkheden onderzocht die de bodemkwaliteit biedt.

Uitwerking
Er bestaan veel aanleidingen voor het (laten) uitvoeren van een bodemonderzoek. Redenen kunnen zijn:

 • Verkoop
 • Verhuur
 • Waardebepaling
 • Verzekering

Maar ook vanuit wet- en regelgeving bestaan verschillende verplichtingen om een bodemonderzoek uit te (laten) voeren:

 • Vergunningverlening
 • Bouw
 • Verplaatsen van grond

Ten slotte kent de BSB-operatie (Bodemsanering van in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen) enkele stimulansen om het bedrijfsleven vrijwillig de eventueel aanwezige bodemverontreinigingen op bedrijfsterreinen te laten onderzoeken.

Een bodemonderzoek kan bestaan uit de volgende fasen:

 1. Historisch onderzoek. Dit onderzoek is erop gericht om erachter te komen of er op de onderzoekslocatie bodemverontreinigingen te verwachten zijn.
 2. Oriënterend of verkennend onderzoek. Dit is een onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat er sprake is van bodemverontreiniging. Op basis van de uitkomsten van het verkennend onderzoek kan worden besloten tot de uitvoering van verder onderzoek.
 3. Aanvullend onderzoek. Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de genomen monsters verontreinigd zijn, moet de locatie aanvullend worden onderzocht. Op basis van het verkennend onderzoek is namelijk niet altijd helder of alle boorpunten verontreinigd zijn.
 4. Nader onderzoek. Als vervolg op aanvullend onderzoek is nader onderzoek bedoeld om de ernst van de verontreiniging na te gaan.
 5. Er is sprake van ernstige verontreiniging als de bodem zodanig verontreinigd is of dreigt te worden, dat de functionele eigenschappen zijn of worden verminderd.
 6. Saneringsonderzoek ten slotte betreft de inventarisatie van de mogelijkheden om de verontreiniging te saneren. Tevens worden de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten van de sanering onder de loep genomen. Tegelijk wordt de kwaliteit van de bodem beschreven die als uitgangspunt geldt voor de sanering.

Voor uitvoering van het verkennend onderzoek is (afhankelijk van de aanleiding) de norm NEN 5740 ontwikkeld. De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Er is sprake van een ernstige bodemverontreiniging indien er sprake is van:

 • Meer dan 25 m3 grond met een concentratie boven de interventiewaarde
 • Meer dan 100 m3 grondwater met een concentratie boven de interventiewaarde

Gerelateerde factsheets

Bodem
Bodemrisicodocument
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
Innovatieve (bodem)onderzoeksmethoden
NEN 5740
Onderzoeksmethoden (bodem)
Wet bodembescherming (Wbb)

L
ink
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals