Home

Borging
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:25

Borging is de benaming van het onderdeel van een zorgsysteem waarmee het behaalde resultaat vastgehouden wordt dat door uitzetten van beleid en door het ondernemen van actie bereikt is.

Relevantie
Door middel van borging wordt de regelkring gesloten; vastgestelde afwijkingen in het zorgsysteem worden verbeterd en vastgezet (geborgd) in het zorgsysteem.

Uitwerking
Een zorgsysteem bestaat uit procedures en (werk-)instructies die deel uitmaken van de bedrijfsvoering van een onderneming. Deze procedures en instructies beïnvloeden de processen in de onderneming, met andere woorden: ze dragen bij aan de besturing van processen.

Na uitvoering van de regelkring ofwel de Deming-cirkel (plan - do - check - act (of adjust)), moeten de behaalde verbeteringen in de organisatie geborgd worden.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat de gegevens die uit een interne of externe audit, of uit een directiebeoordeling naar voren zijn gekomen mogelijk aanleiding geven om door middel van corrigerende maatregelen verbeteringen door te voeren.

Deze verbeteringen moeten vervolgens weer vastgelegd worden in de bedrijfsvoering en zullen dus verwerkt moeten worden in de procedures en (werk-)instructies waar het zorgsysteem grotendeels uit bestaat.

Borging kan als doel hebben om, naast het doorvoeren van verbeteringen in de bedrijfsvoering, aan derden het vertrouwen te geven dat een bedrijf de zaken goed op orde heeft. In principe gaat het er dan om aan derden te tonen dat het zorgsysteem goed werkt.

Tot borging kunnen de volgende inspanningen gerekend worden:

  1. Organisatie: alle relevante criteria vastleggen in procedures en werkinstructies
  2. Personeel: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen in het zorgsysteem
  3. Opleiding: het personeel door middel van training en begeleiding uitrusten voor zijn (nieuwe) taken
  4. Materiaal: apparatuur beschikbaar stellen
  5. Financiën: geld beschikbaar stellen voor het invoeren en onderhouden van het zorgsysteem

Gerelateerde factsheets
Audit
Continue verbetering
Deming cirkel
ISO 14000-serie
NEN
Zorgsysteem

L
ink
InfoMil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals