Home Factsheets (509) Bodem ALARA/stand der techniek

ALARA/stand der techniek
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:41

Het ALARA-principe (As low as reasonably achievable) houdt in dat maatregelen en voorzieningen de grootst mogelijke bescherming aan het milieu moeten bieden, maar dat anderzijds deze maatregelen wel redelijk moeten zijn.

Relevantie
Het ALARA-beginsel en stand der techniek vormen belangrijk uitgangspunten in de bescherming van het milieu.

Uitwerking
Een belangrijk beginsel in het Nederlandse milieubeleid is het ALARA-beginsel. Dit beginsel is een preventiebeginsel. Als de negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van een bepaalde activiteit niet voorkomen kunnen worden, moeten regels gesteld worden zodat in ieder geval de grootst mogelijke bescherming wordt geboden, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

De ALARA-benadering was tot voor kort verankerd in de Wet milieubeheer in artikel 8.11 lid 3. ALARA is sindsdien als beginsel in milieurecht vervangen door beste beschikbare technieken (BBT).

In de Kernenergiewet in artikel 15c en het afgeleide Besluit stralingsbescherming is het ALARA-beginsel nog wel opgenomen.

Jurisprudentie wijst uit dat bij de toepassing van het ALARA-beginsel de economische gevolgen van milieumaatregelen mogen worden meegewogen.

In de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) wordt in het kader van de bescherming van het milieu gesproken over stand der techniek.

Behorend tot stand der techniek worden die maatregelen gerekend die de grootst mogelijke bescherming aan het milieu bieden. Dit betreft zowel procesgeïntegreerde als nageschakelde technieken die in een gemiddeld en financieel gezond bedrijf van de betreffende branche in binnen- of buitenland met succes worden toegepast. Daarnaast behoren ook die maatregelen tot de stand der techniek die overeenkomstig de regels der techniek vanuit andere processen of op basis van succesvolle, op industriële schaal uitgevoerde demonstratieprojecten kunnen worden toegepast.

De NeR geven aan welke emissie-eisen de vergunningverlener kan stellen, gezien de Stand der techniek. Daarom is in de NeR de stand der techniek te beschouwen als synoniem voor ALARA.

De stand der techniek ter beperking van de gevolgen voor het milieu is geen statisch gegeven. Ontwikkelingen in de techniek kunnen, evenals ontwikkelingen in het milieubeleid aanleiding zijn tot aanpassing van de eisen ten aanzien van milieubescherming.


Gerelateerde factsheets
Beste beschikbare technieken (BBT)
IPPC-richtlijn
Kernenergiewet
Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Kernenergiewet artikel 15

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2008 19:49
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 188 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals