Asbest
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 16:50

Asbest is een in de natuur voorkomend, vezelachtig mineraal. De vezels zijn microscopisch klein. Ongeveer 95% van het gewonnen asbest bestaat uit het zogenaamde witte asbest (chrysotiel) en ongeveer 5% uit het zogenaamde blauwe asbest (crocidoliet).

Relevantie
Asbest werd vroeger veel gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop is. Asbest kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Uitwerking
Men kan asbesthoudend materiaal grofweg in twee groepen indelen, namelijk hechtgebonden en niet-hechtgebonden.

  • Hechtgebonden asbesthoudend materiaal is niet gevaarlijk zolang het in goede staat verkeert, niet wordt bewerkt en deskundig wordt verwijderd.
  • Niet-hechtgebonden materiaal is wel altijd gevaarlijk: bij verwerking kunnen vezels vrijkomen.

Het gevaar ontstaat door inademing van asbestvezels. Deze vezels kunnen diep in de longen doordringen. Veel werknemers hebben tijdens hun werk de asbestvezels ingeademd. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren lang zijn. Soms kan blootstelling na 30 jaar of langer leiden tot asbestziekten als stoflongen (asbestose), longkanker (longcarcinoom) en buikvlieskanker (mesothelioom). Aan deze ziekten sterven in Nederland jaarlijks naar schatting circa 700 mensen.

Inmiddels is asbest ook veel gebruikt als erf- of wegverhardingsmateriaal. Bij onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden aan wegen en erven die met asbest zijn verhard, kan blootstelling plaatsvinden.

De noodzaak om asbest te verwijderen hangt af van de risico's. Als er asbestvezels in de lucht kunnen komen, dient een erkend bedrijf het asbest te verwijderen. In het Asbestverwijderingsbesluit is opgenomen dat in bepaalde gevallen een daartoe erkend bedrijf een asbestinventarisatie moet uitvoeren.


Gerelateerde factsheets
Arbowet
Bedreigingen van de gezondheid
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
Milieucentraal
Rijksoverheid

Laatst aangepast op dinsdag 25 november 2008 19:29
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 235 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals