Home Factsheets (509) Bodem Bodemrisicodocument

Bodemrisicodocument
Geschreven door Joep   
dinsdag 18 november 2008 19:23

Een bodemrisicodocument is gebaseerd op de Nederlande Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en verschaft informatie over de maatregelen die getroffen zijn of die getroffen moeten worden om bodemverontreiniging te voorkomen.

Relevantie
Door het opstellen van een bodemrisicodocument krijgt een bedrijf inzicht in de maatregelen die noodzakelijk zijn om de kans op bodemverontreiniging te verkleinen.

Uitwerking
Een bodemrisicodocument beschrijft de manier waarop alle voorzieningen en organisatorische maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van bodemverontreiniging moeten worden geïnventariseerd. Daarnaast worden ook de resultaten van deze inventarisaties in het bodemrisicodocument vastgelegd.

Bij vergunningverlening wordt vaak de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) toegepast. De NRB heeft een sturende functie en is door zowel overheid als bedrijfsleven algemeen als richtlijn geaccepteerd. De NRB is niet bindend; afwijken is toegestaan, mits duidelijk gemotiveerd.

De NRB is ontwikkeld om de uitvoering van het bodembeschermingsbeleid bij bedrijfsmatige activiteiten te ondersteunen. De NRB dient bevoegd gezag en ondernemers als hulpmiddel bij:

  • Het bepalen van het risico van bodembedreigende activiteiten
  • De selectie van adequate bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
  • De ondersteuning bij het opstellen van vergunningvoorschriften

In een bodemrisicodocument komen doorgaans de volgende zaken aan de orde:

  • Een beschrijving van de verschillende bedrijfsprocessen, waarbij men uitgaat van verschillende informatiebronnen en/of interviews
  • Een beschrijving van de risico's op bodemverontreiniging die deze processen inhouden
  • Een beschrijving van de resultaten van de inspecties waarin men de reeds getroffen voorzieningen vaststelt alsmede de bodemrisicocategorieën
  • De evaluatie van de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en organisatorische maatregelen

De eerste drie categorieën zijn rechtstreeks ontleend aan de NRB-systematiek; ze worden, uitgaande van een oplopend risico, aangeduid met A, A*, B en C. Men gaat hierbij uit van de kans op lekkage, de zogeheten emissiescore, en de verspreidingsmogelijkheden, de zogeheten omvangsscore. Men geeft ook aan of het nodig is aanvullende maatregelen of voorzieningen te treffen. Tevens wordt een termijn gesteld waarbinnen deze maatregelen getroffen dienen te zijn.


Gerelateerde factsheets
Actief bodembeheer
Bodem
Bodembeschermende voorzieningen
Bodemverontreiniging
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 12:03
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 257 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals