Home Factsheets (509) Bodem Bodemsanering van in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen (BSB)

Bodemsanering van in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen (BSB)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:23

(BSB)

Het BSB-programma is een programma om het bedrijfsleven te stimuleren om door middel van een vrijwillige aanpak de eventueel aanwezige bodemverontreinigingen op bedrijfsterreinen te onderzoeken en aan te pakken.

Relevantie
De doelstelling van het BSB-programma is te bereiken dat de bodemkwaliteit van bedrijfsterreinen in 2034 zodanig is dat de situatie beheersbaar is geworden.

Uitwerking
Deze door de commissie-Oele in 1991 gepresenteerde operatie gaat ervan uit dat het bedrijfsleven een eigen verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor het onderzoek enerzijds en sanering anderzijds van de terreinen die in eigen gebruik zijn.

De taken van de afzonderlijke, per regio opgerichte BSB-stichtingen zijn:

  1. Bewaken van de voortgang
  2. Aanwijzen van bedrijven aan de hand van de urgentiesystematiek
  3. Onderhouden van contacten met de provincie

Naast de BSB-stichtingen bestaat ook een BSB-stuurgroep die het programma op landelijk niveau coördineert.

Een bedrijf moet zich aanmelden bij de regionale BSB-stichting waarna een tijdsplanning voor een bodemonderzoek van het terrein wordt gemaakt. Als selectiecriterium geldt dat er sprake moet zijn van een risico op bodemverontreiniging.

Het bevoegd gezag heeft op grond van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.de mogelijkheid een bedrijf te verplichten een bodemonderzoek uit te voeren Bij gebleken ernstige bodemverontreiniging bepaalt het bevoegd gezag de urgentie van de sanering.


Gerelateerde factsheets
Bodemonderzoek
Bodemsanering

Link
Rijkswaterstaat
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

Laatst aangepast op maandag 15 december 2008 12:10
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 315 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals