Home Factsheets (509) C Certificering

Certificering
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:33

Het door een onafhankelijke en erkende partij vaststellen en door middel van een schriftelijke verklaring kenbaar maken dat een product, dienst, proces, systeem of persoon voldoet aan gestelde eisen en dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat dit gedurende een gespecificeerde tijd het geval zal zijn.

Relevantie
Het aantal bedrijven dat zich inspant voor het verkrijgen van een certificaat wordt alsmaar groter. Dat gebeurt onder andere omdat marktpartijen steeds veeleisender worden voor wat betreft de kwaliteit van het product en de dienstverlening of de milieubelasting die het productieproces met zich meebrengt.

Uitwerking
Een certificaat is een schriftelijke verklaring dat een product, dienst, proces, systeem of persoon aan bepaalde eisen voldoet. Dit document wordt afgegeven door een certificerende instelling. Essentieel is dat de certificerende instelling onafhankelijk is. De formele onafhankelijkheid van de certificerende instelling is gewaarborgd wanneer de desbetreffende organisatie is erkend (geaccrediteerd) door de Raad van Accreditatie (RvA). De RvA is in Nederland de enige organisatie die keurmerk en certificaat verlenende instanties mag erkennen.

Met een certificeringsysteem kan een bedrijf waarborgen en garanties geven dat het aan bepaalde eisen voldoet en heeft een bedrijf tevens een tastbaar bewijs dat het aan deze eisen voldoet. Hoewel certificering kosten en administratieve lasten met zich meebrengt, raken bedrijven er in toenemende mate van overtuigd dat certificering ook een (financieel) voordeel kan opleveren:

  • Producenten gaan bijvoorbeeld inzien dat zij zich door middel van certificering kunnen onderscheiden van concurrenten.
  • Daarnaast kan ook het maatschappelijke aspect een rol spelen. Certificering kan namelijk duidelijk maken dat de desbetreffende bedrijven aan maatschappelijke eisen voldoen en zo ook het imago van de sector verbeteren.
  • Voor de ondernemer kan certificering nog als bijkomende voordelen hebben dat de bedrijfsvoering verbetert en dat de bedrijfsrisico's beperkt worden.

De vier typen van milieurelevante certificering zijn:

  • Productcertificering (bijvoorbeeld CE-merk, KEMA-keur, milieukeur)
  • Procescertificering (bijvoorbeeld voor asbestverwijdering)
  • Systeemcertificering (bijvoorbeeld ISO 14001-certificaat)
  • Persoonscertificering (bevestiging vakmanschap)

Men kan vrijwillige en verplichte certificering onderscheiden. Vrijwillige certificering wordt doorgaans ingezet om gewenst (maar niet verplicht) gedrag te bevorderen. Verplichte certificering komt meestal voort uit het voorschrift dat een bepaalde activiteit alleen mag worden verricht als het proces, het product of de desbetreffende persoon is gecertificeerd.


Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Borging
Eco-management- and Audit Scheme (EMAS)
ISO 14000-serie
Zorgsysteem

L
ink 
Raad voor Accreditatie

Laatst aangepast op woensdag 02 juli 2014 14:01
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 152 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals