Home Factsheets (509) C Circulaire bodemsanering

Circulaire bodemsanering
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:36

De Circulaire bodemsanering bevat richtlijnen die aangeven wanneer het bevoegd gezag het Saneringscriterium moet toepassen en welke doelen daarbij gesteld moeten worden.

Relevantie
Aan de hand van het Saneringscriterium kan het bevoegd gezag de urgentie van een sanering vaststellen. De richtlijnen voor de saneringsdoelstelling bouwen voort op de beleidsvernieuwing bodemsanering.

Uitwerking
Op 1 mei 2006 is de Circulaire bodemsanering in werking getreden. Deze circulaire bevat richtlijnen om bij bodemvervuiling het Saneringscriterium toe te passen en de saneringsdoelstelling vast te stellen.
Aan de hand van het Saneringscriterium kunnen gemeenten en provincies vaststellen of een terrein met spoed gesaneerd moet worden. De richtlijnen voor de saneringsdoelstelling bouwen voort op de beleidsvernieuwing bodemsanering.

De Circulaire bodemsanering is gebaseerd op belangrijke wijzigingen in het saneringshoofdstuk van de Wet bodembescherming. Die wijzigingen zijn op 1 januari 2006 in werking getreden.

De wetswijziging bevat onder andere een nieuw Saneringscriterium (artikel 37) en een nieuwe saneringsdoelstelling (artikel 38).
Aan de hand van de circulaire is het mogelijk binnen een kort tijdsbestek duidelijkheid te krijgen over hoe beide artikelen in de praktijk moeten worden toegepast.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu overweegt op basis van ervaringen met de circulaire een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op te stellen.

Op 1 april 2009 is de Circulaire bodemsanering 2009 in werking getreden. Deze vervangt de Circulaire bodemsanering 2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008. De belangrijkste wijzigingen in de Circulaire zijn herziening van de interventiewaarden grond voor drins, DDT's en barium en de locatiespecifieke beoordeling voor humane risico's bij lood.

De Circulaire bodemsanering heeft het karakter van een richtlijn. Dat wil zeggen dat het bevoegd gezag uit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming rekening moet houden met wat in de circulaire is bepaald.

 


 

Gerelateerde factsheets
Bodemsanering
Bodemverontreiniging

Link
SenterNovem1 (Bodemplus)
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wet en regelgeving
Regeling circulaire bodemsanering

Laatst aangepast op woensdag 02 juli 2014 14:07
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 182 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals