Home Factsheets (509) C Club van Rome

Club van Rome
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:41

De Club van Rome is een wereldwijde denktank en een mondiaal centrum voor innovatie en initiatief. Vanaf eind jaren '60 wil deze groep wetenschappers, (voormalige) staatslieden en economen de aandacht vestigen op een aantal wereldproblemen.

Relevantie
De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over wereldproblemen en specifiek over het milieu. Het bekendste is De grenzen aan de groei uit 1972.

Uitwerking
De Club van Rome is in 1968 door een aantal wetenschappers opgericht met als doel hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld onder de aandacht te brengen.

Zij brengt als niet-gouvernementele organisatie (NGO) mensen samen die de overtuiging hebben dat de toekomst van de mensheid niet definitief vaststaat en dat iedere mens kan bijdragen aan het verbeteren van onze samenleving.

De Club van Rome is een particuliere stichting die als zodanig geen politieke of economische macht heeft.

De hoofddoelstellingen van de Club van Rome zijn:

  • Onderzoek doen naar de onderlinge samenhang van wereldproblemen als industrialisatie, bevolkingsgroei, voedselproductie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling
  • Stimuleren van (wereld)leiders om gecoördineerde maatregelen te nemen
  • De ernst van de problemen onder de aandacht brengen

De Club van Rome kreeg grote bekendheid met het rapport De grenzen aan de groei (Limits to Growth: a global challenge) dat in 1972 werd uitgebracht. Hierin werd voor het eerst een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu.

Het rapport gaf een prognose van het grondstof- en voedselverbruik in de wereld voor de jaren na 1972. In het rapport werd onder andere een beeld geschilderd van grondstofvoorraden die binnen een aantal decennia uitgeput raken.

Het rapport heeft ervoor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke agenda is komen te staan.

De Nederlandse regering heeft naar aanleiding van De grenzen aan de groei de Urgentienota Milieuhygiëne uitgebracht. Dit is het eerste regeringsdocument waarin de lijnen van het milieubeleid zijn uitgezet en waarin een relatie is gelegd tussen dat milieubeleid enerzijds en toekomstige generaties en ecologische waarden anderzijds.


Gerelateerde factsheets
Duurzame ontwikkeling
Milieubeleid

Link
Club van Rome

Laatst aangepast op woensdag 02 juli 2014 14:15
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 165 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals