Home

Communicatie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:42

Communicatie met betrekking tot een zorgsysteem heeft als functie de participanten binnen het zorgsysteem en externe belanghebbenden op de hoogte te brengen van de gang van zaken binnen het zorgsysteem en de effecten van de onderneming.

Relevantie
Communicatie is een wezenlijk onderdeel van een structurele aanpak van milieu-, arbo- en kwaliteitszorg.

Uitwerking
Communicatie binnen een zorgsysteem heeft in hoofdzaak de functie de bewustwording en de verinnerlijking van veilig, kwaliteits- of milieubewust gedrag te vergroten én de naleving van de zorgsysteemprocedures te ondersteunen.

Het creëren van draagvlak binnen een organisatie komt het beste tot stand met goede interne communicatie. Bij de invoering van bijvoorbeeld maatregelen of verbeterde systeemprocedures is het van belang dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn.

Communicatie ten aanzien van een zorgsysteem is te onderscheiden in:

 • Interne communicatie
 • Externe communicatie

Interne communicatie zorgt ervoor dat alle personeelsleden in relevante functies op de hoogte zijn van:

 • Het functioneren van het zorgsysteem
 • Het belang om het beleid, de procedures en werkinstructies na te komen
 • De individuele rol en verantwoordelijkheid binnen het zorgsysteem
 • De gevolgen van doorgevoerde verbeteringen binnen het zorgsysteem

Interne communicatie werkt niet alleen van de leiding naar personeel, maar ook omgekeerd; het informeren van de bedrijfsleiding over de voortgang van een zorgsysteem is hier een voorbeeld van.

Externe communicatie vindt plaats met mensen of organisaties die een belang hebben bij de effecten van de activiteiten, producten en diensten van een onderneming. Zij is te verdelen in communicatie met:

 • Het bevoegd gezag
 • Omwonenden en andere belanghebbenden
 • Klanten
 • Leveranciers

Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Zorgsysteem

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals