Home Factsheets (509) D Defosfatering (bioP)

Defosfatering (bioP)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:51

Defosfatering is een biologisch of chemisch proces waarbij fosfaat uit afvalwater wordt verwijderd.

Relevantie
Defosfatering is vaak noodzakelijk om aan de emissie-eisen voor fosfaat te voldoen. De chemische en biologische processen kunnen apart of naast elkaar worden toegepast.

Uitwerking
Fosfaten komen in afvalwater voor als gevolg van lozing van fosfaathoudend huishoudelijk en industrieel afvalwater. Daarnaast kan fosfaat in oppervlaktewater terechtkomen door het afstromen van mest van landbouwgrond. Bij een te hoog fosfaatgehalte in het oppervlaktewater kan eutrofiëring optreden, met als gevolg een te laag zuurstofgehalte van het water.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben als doel het effluent te laten voldoen aan de lozingscriteria en zijn daarom vaak uitgerust met defosfateringstrappen. Voor het defosfateren bestaan grofweg de onderstaande methodes:

  • Biologische defosfatering - Hierbij wordt fosfaat opgeslagen in cellen van bacteriën. Daarvoor is het noodzakelijk dat water achtereenvolgens een anaërobe fase en een aërobe fase doorloopt. In de anaërobe fase slaan de bacteriën voedsel op om die in de aërobe fase te gebruiken om fosfaat in de vorm van polyfosfaat op te hopen. De bacteriën met opgehoopt fosfaat bezinken samen met het surplusslib en kunnen worden afgevoerd.
  • Chemische defosfatering - Hierbij vormen metaalionen zoals ijzer, aluminium en calcium samen met fosfaat een precipitaat. Door toevoeging van dit precipitatiemiddel worden onoplosbare vlokken gevormd. Dit betekent dat het als vaste stof in de nabezinktanks bezinkt en samen met het surplusslib kan worden verwijderd.

Hedendaagse rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn zodanig ontworpen dat chemische defosfatering niet noodzakelijk is.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Denitrificatie / nitrificatie
Zuiveringstechnieken

Link
Centraal Bureau voor de Statistiek

Laatst aangepast op maandag 07 juli 2014 09:33
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 183 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals