Home Factsheets (509) D Destructiewet

Destructiewet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:53

 

(Wet is per 1-1-2008 vervallen)

In de Destructiewet zijn regels gesteld met betrekking tot het afvoeren en verwerken van materiaal van dierlijke herkomst dat niet meer geschikt is voor consumptie.

Relevantie
Het doel van deze wet is het voorkomen van gevaar, hinder of schade voor de openbare gezondheid.

Uitwerking
Dierlijk materiaal dat niet voor consumptie geschikt is, zoals gestorven dieren en slachtafval, kan de volksgezondheid schaden of dierziektes verspreiden. Door uitvoering van de Destructiewet en de uitvoeringsbesluiten wordt het materiaal onschadelijk gemaakt en/of vernietigd.

Het bevoegd gezag voor het destructiebeleid ligt per 1 oktober 2001 bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELENI). Als uitvoerend orgaan is de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangewezen om de naleving van de Destructiewet in het slachthuis, tijdens het transport en bij het destructiebedrijf te controleren.

Destructiemateriaal is op basis van de Destructiewet onder te verdelen in drie groepen met oplopend risico voor mens en dier:

  1. Laag-risicomateriaal (LRM)
  2. Hoog-risicomateriaal (HRM)
  3. Specifiek risicomateriaal (SRM)

LRM bestaat bijvoorbeeld uit vleesproducten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of waarvan de vleesstructuur afwijkt.

HRM omvat dierlijk afval waarbij schadelijke gevolgen voor de mens niet uitgesloten zijn, zoals ongekeurd of bedorven vlees.

SRM omvat die delen van dieren die bijvoorbeeld een besmettingsrisico hebben. Volgens de Regeling aanwijzing gespecificeerd hoog-risico-materiaal 2000 van 13 december 2000 (Stcrt. 243) vallen SRM en HRM samen onder de categorie SRM.

Destructiemateriaal is aangemerkt als afvalstof, tenzij het dierlijk afval als grondstof in een productieproces kan worden ingezet. Het dierlijk afval wordt bij voorkeur verwerkt tot nuttige producten zoals diermeel en technisch vet.

NB: de Destructiewet is per 1 januari 2008 ingetrokken. De verplichtingen ten aanzien van afval van dierlijke herkomst zijn nu in hoofdstuk VIIA in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwd) opgenomen.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Bedrijfsafval

Laatst aangepast op maandag 07 juli 2014 09:44
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 189 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals