Home

Doelgroepenbeleid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:54

Doelgroepenbeleid is beleid dat is gericht op de aanpak van milieuproblemen door het creƫren van draagvlak bij de groepen die te maken hebben met soortgelijke activiteiten.

Relevantie
Door middel van informatieoverdracht en voorlichting wordt beoogd bij de doelgroepen de eigen verantwoordelijkheid te wijzigen en verinnerlijking tot stand te brengen.

Uitwerking
De uitvoering van het milieubeleid door de Nederlandse overheid richt zich voor een groot deel op de zogenoemde doelgroepen. Deze doelgroepen zijn in grote mate verantwoordelijk voor ingrepen in het milieu.

Enkele voorbeelden van doelgroepen zijn:

 • Landbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Industrie
 • Energiesector
 • Bouw
 • Maatschappelijke organisaties
 • Research en onderwijs
 • Consument

Het doelgroepenbeleid wordt zoveel mogelijk gericht op de verschillende ver-thema's, zoals:

 • Vermesting
 • Verzuring
 • Verspreiding

De doelgroep (of bedrijfstak) landbouw heeft bijvoorbeeld als speerpunten:

 • Ammoniak - thema verzuring
 • Vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - thema verspreiding

Met de doelgroepen die een grote bijdrage leveren aan de milieubelasting kunnen door de overheid convenanten afgesloten worden over de te realiseren milieutaakstellingen.

Vaak werken doelgroepen (de heterogene doelgroepen) met bedrijfsmilieuplannen (BMP's) waarin het bedrijf zijn voorgenomen en reeds uitgevoerde activiteiten en inspanningen op milieugebied beschrijft.

Daarnaast zijn voor een aantal doelgroepen (de homogene doelgroepen) hand- en werkboeken ontwikkeld als hulpmiddel voor de implementatie van het doelgroepenbeleid. Deze hand- en werkboeken gaan uit van een integrale aanpak van de milieuproblematiek van de desbetreffende bedrijfstak. In lijn met bestaand beleid schetsen ze een beeld van maatregelen en voorzieningen die als invulling kunnen dienen voor te realiseren emissiereducties.


Gerelateerde factsheets
Bedrijfsmilieuplan (BMP)
Benchmarking
Meerjarenafspraak energie
Ver-thema's

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals