Home Factsheets (509) D Duurzaamheidsverkenning

Duurzaamheidsverkenning
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:55

Met de Duurzaamheidsverkenning levert het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) een bijdrage aan de besluitvorming rondom de duurzaamheid van de Nederlandse fysieke leefomgeving.

Relevantie
De Duurzaamheidsverkenning vormt voor de Nederlandse regering een onafhankelijke evaluatie en verkenning van het regeringsbeleid in relatie tot de duurzame leefkwaliteit van ons land. In de wet is geregeld dat het MNP de regering onafhankelijk adviseert.

Uitwerking
Jaarlijks publiceert het Planbureau voor de leefomgeving (voorheen: Milieu- en natuurplanbureau, MNP) een Milieubalans en een Natuurbalans en iedere vier jaar verschijnen een Milieuverkenning en een Natuurverkenning.
Daarnaast verzorgt het PBL periodiek een Duurzaamheidsverkenning. Deze verkenningen hebben als doel een bijdrage te leveren aan het debat over het duurzaamheidsvraagstuk; ze beogen de nationale besluitvorming over milieu- en natuurvraagstukken te ondersteunen.

In 2004 heeft het PBL (toen nog MNP genaamd) voor het toenmalige kabinet de eerste Duurzaamheidsverkenning uitgebracht, Kwaliteit en Toekomst geheten. Hierin heeft het PBL vier wereldbeelden in kaart gebracht die zijn gebaseerd op verschillende visies op het duurzaamheidsvraagstuk.

Het doel van de in november 2007 gepubliceerde tweede Duurzaamheidsverkenning is de samenhang in beeld te brengen tussen de beleidskeuzen die op korte termijn gemaakt moeten worden.
In deze Duurzaamheidsverkenning zijn verschillende beleidsopties geformuleerd die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling. De samenstellers gaan in op de vraag of de overheid het best kan sturen via prijsbeleid of via regelgeving. Om dit te expliciteren maken zij gebruik van de wereldbeelden die al in de eerste Duurzaamheidsverkenning zijn ontwikkeld.

In deze tweede studie heeft men gezocht naar de zo gunstig mogelijke combinatie van de doelstellingen vanuit verschillende beleidsterreinen met als uiteindelijk resultaat een beeld van Nederland in 2040.
De studie gaat achtereenvolgens in op:

 • Beveiliging tegen overstromingen
 • Aanpassing aan klimaatverandering
 • Biodiversiteit/natuur/water
 • Bereikbaarheid (mobiliteit)
 • Kwaliteit van de fysieke woonomgeving

In de tweede Duurzaamheidsverkenning doet het PBL een eerste suggestie om de komende decennia de beschikbare ruimte zo gunstig mogelijke te benutten.
Het stelt een betere afstemming voor tussen:

 • Wonen
 • Werken
 • Mobiliteit
 • Natuur
 • Landschap
 • Veiligheid

Hiermee onderschrijft het PBL de koers die dit kabinet en minister Cramer van het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) hebben ingezet.


Gerelateerde factsheet
Duurzame ontwikkeling

Links
RIVM
Planbureau voor de Leefomgeving

Laatst aangepast op maandag 07 juli 2014 09:54
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 151 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals