Home Factsheets (509) D Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:56

Verslag waarin ondernemingen de maatschappij inzicht geven in de gevolgen van de bedrijfsvoering op economisch (profit), milieugebied (planet) en sociaal gebied (people).

Relevantie
Het is ook belangrijk om inzicht te geven in de activiteiten van een onderneming met betrekking tot andere zaken dan de financiën.

Uitwerking
Het duurzaamheidsverslag (ook wel Triple P report, Triple Bottom Line report, Sustainability Report of GRI-report genoemd) staat nog in de kinderschoenen; in de toekomst echter zal het in Nederland een algemeen geaccepteerd en gewaardeerd verschijnsel zijn. Niet de kille cijfers, maar het sociaal/ethische en milieuvriendelijke handelen van bedrijven voert in dit type verslagen de boventoon.

Het duurzaamheidsverslag is een visitekaartje aan de buitenwereld. In een tijd van globalisering is het van groot belang dat er sprake is van open communicatie, dus dat andere bedrijven weten waar je mee bezig bent. Dit versterkt de reputatie van het bedrijf in de ogen van consumenten en (toekomstige) medewerkers en bevordert de stakeholderdialoog.

Het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag heeft als bijkomend voordeel dat rapportage over duurzaam ondernemen een positieve impuls geeft aan de interne bedrijfsvoering. Het ondersteunt het proces van continue kwaliteitsverbetering en stimuleert innovatie en competitiviteit.

Een duurzaamheidsverslag wordt voor de gebruikers interessant als het inzicht geeft in de verbeteringen die zich van jaar tot jaar voordoen en als de doelstellingen voor het komende jaar worden vermeld. Communicatie over de tekortkomingen verhoogt daarbij de geloofwaardigheid van het rapport.

Er kleven ook nadelen aan een duurzaamheidsverslag. Zo brengt het opstellen ervan hoge kosten met zich mee en heeft men er vaak nog weinig ervaring mee. Bovendien worden de huidige motieven om een duurzaamheidsverslag uit te brengen vooral ingegeven door externe prikkels. Zo'n prikkel is bijvoorbeeld het gegeven dat stakeholders zoals aandeelhouders, burgers en niet-gouvernementele organisaties eisen dat ondernemingen inzicht bieden in de manier waarop ze produceren.

Er is een grote diversiteit in duurzaamheidsverslagen. Om deze diversiteit te beperken is onder impuls van de Verenigde Naties het Global Reporting Initiative (GRI) ontwikkeld.

GRI is een wereldwijd aanvaarde rapportagestandaard die als referentie-instrument dient. Het gaat om een moduleerbaar systeem dat de onderneming zelf op maat kan snijden. Binnen het GRI is een lijst opgesteld van een tiental richtlijnen waaraan een kwalitatief duurzaamheidsverslag moet voldoen. Transparantie over het proces, de procedure en de veronderstellingen die bij de aanmaak van het rapport gehanteerd worden staan hierbij centraal.

Daarnaast is het belangrijk dat de stakeholders betrokken worden bij de uitwerking van de rapportering. Zij helpen immers de juiste klemtoon te leggen en de kwaliteit van de rapportering te verhogen.


Gerelateerde factsheets
Commissie Brundtland
Duurzame ontwikkeling
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Links
Accounting web
Global Reporting Initiative

Laatst aangepast op maandag 07 juli 2014 09:58
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 113 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals