Home

Duurzame energie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:56

Duurzame energie is energie die zonder gebruik van fossiele brandstoffen is opgewekt en die geen nadelige gevolgen heeft voor het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties.

Relevantie
Duurzame energie is milieuvriendelijk en bovendien oneindig.

Uitwerking
Onze huidige samenleving draait hoofdzakelijk op energie die gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkolen. Deze energiebronnen zijn eindig en hebben als bijkomend nadeel dat bij winning en gebruik van deze energie onder andere CO2 vrijkomt in de atmosfeer, wat direct bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect.

Bij duurzame energie zijn deze nadelen niet aanwezig. Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad en dat er geen CO2 vrijkomt bij winning en/of gebruik. Er bestaan twee soorten bronnen van duurzame energie:

  • Bronnen die elektriciteit opwekken, zoals windenergie, fotovolta├»sche zonne-energie en waterkracht
  • Bronnen die warmte produceren, zoals aardwarmte, thermische zonne-energie en warmtepompen

Een nadeel van duurzame energie is dat zij op dit moment over het algemeen duurder is dan fossiele energie. Een ander knelpunt is dat gemeenten vanwege de veronderstelde horizonvervuiling terughoudend zijn bij het toekennen van bouwvergunningen voor windenergieparken.

Het beleid van de overheid is erop gericht de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Het overheidsbeleid stelt daarom drie punten centraal:

  • Het verbeteren van de technologie waarmee duurzame energie wordt gewonnen. Op deze manier is toepassing op grote schaal mogelijk. Zo worden bijvoorbeeld aan bedrijven en onderzoeksinstellingen subsidies gegeven voor onderzoek en ontwikkeling.
  • Het aantrekkelijk maken van duurzame energie via diverse bestuurlijke maatregelen. Particulieren worden bijvoorbeeld door middel van fikse kortingen op de maandelijkse energierekening (de Energiepremie) gestimuleerd om energiezuinige maatregelen aan het huis te treffen. Energiebedrijven bieden consumenten aan om, tegen geringe extra kosten, groene stroom te leveren in plaats van reguliere stroom. Zij hebben de mogelijkheid om groene energie betrekkelijk goedkoop te leveren, doordat deze is vrijgesteld van milieubelasting (ecotax).
  • Het wegnemen van bestuurlijke knelpunten die het invoeren van duurzame energie kunnen dwarsbomen. Zo kunnen gemeenten minder gemakkelijk de plaatsing van windturbines tegenhouden. De regels met betrekking tot verbranding van biomassa zullen ook worden versoepeld door biomassa niet zozeer als afval, maar als brandstof te beschouwen.

Momenteel wordt slechts 3% van de Nederlandse energievoorraad gewonnen uit duurzame bronnen. De overheid streeft ernaar om dit percentage in 2020 te laten oplopen tot 10%.


Gerelateerde factsheets
Bio-energie
Broeikaseffect
Duurzame ontwikkeling
Groene energie
Thermische zonne-energie
Zonnecellen

Links
Duurzame energie
Milieuloket

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals