Home

Duurzame ontwikkeling
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 18:57

Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Relevantie
Om in behoeften van toekomstige generaties te kunnen voorzien moet daar nu al rekening mee worden gehouden.

Uitwerking
Duurzame ontwikkeling is verbonden met de 3 p's: people, planet en profit. Zij verlangt een integrale benadering van sociale, ecologische en economische ontwikkelingen.

Het begrip duurzame ontwikkeling is voor het eerst gebruikt in het Brundtland-rapport, Our common future geheten. Dit rapport is in 1987 in opdracht van de Verenigde Naties opgesteld door de World Commission on Environment and Development.

Het Brundtland-rapport diende als basis voor de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in 1992 in Rio de Janeiro. Onder de vlag van de Verenigde Naties kwamen 160 regeringsleiders en organisaties bijeen om over de toekomst van de wereld te praten.

Na 1992 zijn nog twee grote VN-conferenties over duurzame ontwikkeling georganiseerd.

In New York werd in 1997 de Rio+5-conferentie gehouden, waarbij vooral werd gekeken naar de stand van zaken rond de duurzame ontwikkeling.

In Johannesburg kwamen in 2002 de regeringsleiders bij elkaar om nieuwe afspraken te maken omdat veel van de afspraken uit 1992 niet waren nagekomen. Onder meer is afgesproken dat gedurende tien jaar (het decennium 2005-2014) speciale aandacht gegeven zou worden aan educatie: Decade of Education for Sustainable Development (DESD). Tevens is afgesproken dat alle overheden een actieprogramma ‚Äėduurzame ontwikkeling' opstellen dat bestaat uit een internationale en een nationale strategie.

Nederland stelde als gevolg hiervan in juli 2003 het actieprogramma Duurzame daadkracht op. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de internationale strategie, waarbij het aangeeft hoe Nederland de afspraken van de duurzaamheidstop in Johannesburg invult. De nationale strategie, waarbinnen duidelijk gemaakt wordt wat er in Nederland ter bevordering van duurzame ontwikkeling wordt ondernomen, valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM. Eind 2004 is de eerste gezamenlijke voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer gestuurd.

Duurzame ontwikkeling vormt de basis voor de Nationale milieubeleidsplannen.


Gerelateerde factsheets
Club van Rome
Cradle to cradle
Commissie Brundtland
Duurzaamheidsverkenning
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Verklaring van Rio de Janeiro
Verklaring van Stockholm

Link
Planbureau voor de Leefomgeving

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals