Home

Eco-Management en Audit Scheme (EMAS)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:06

EMAS is een Europees systeem van erkenning voor bedrijven die op vrijwillige basis deelnemen aan milieuzorg en in dat verband werken aan de verbetering van hun milieuprestaties.

Relevantie
Het belangrijkste verschil ten opzichte van ISO 14001 is de EMAS-verklaring die de milieuprestaties van de organisatie aan derden laat zien.

Uitwerking
EMAS is gebaseerd op de Europese verordening 761/2001, EMAS II die beoogt organisaties te stimuleren om een milieuzorgsysteem in te voeren en hun milieuprestaties continu te meten en te verbeteren. In het kort: EMAS is een Europees erkenningssysteem voor milieuzorgsystemen.

Participatie aan EMAS is geheel vrijwillig en iedere organisatie is in staat de EMAS-registratie te behalen. Centraal tijdens de verificatie staat de milieuverklaring; daarin informeert de organisatie derden over haar milieuprestaties.

De EMAS-verklaring is het resultaat van een onafhankelijke toetsing van het milieuverslag met daarin een weergave van de milieuprestaties van de organisatie. Een organisatie kan worden geregistreerd als EMAS-deelnemer als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is een milieuzorgsysteem ingevoerd
  • Er is een milieuverslag opgesteld (in de EMAS-verordening wordt dit een milieuverklaring genoemd)
  • Een erkende milieuverificatie-instelling heeft het milieuzorgsysteem en de milieuverklaring goedgekeurd.

In de tekst van de Europese verordening zijn eisen opgenomen waaraan het milieumanagementssysteem en de milieuverklaring moeten voldoen. De ISO 14001-norm vormt de basis voor de eisen die aan het milieuzorgsysteem worden gesteld.

In de verordening zijn punten opgenomen waaraan aandacht dient te worden besteed.

Als de erkende milieuverificatie-instelling het milieuzorgsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd, kan het bedrijf een registratie aanvragen bij de daartoe aangewezen organisatie. In Nederland heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM) daartoe aangewezen.


Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg
ISO 14000-serie
Zorgsysteem

Link
Europa

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals