Home

Emissie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 19:02

Onder emissie wordt de uitstoot verstaan van een stof vanuit een bron, doorgaans naar de lucht, de bodem of het water. Ook geluid wordt emissie genoemd.

Relevantie
In de milieuwet- en regelgeving zijn voor sommige soorten emissies grenswaarden vastgesteld.

Uitwerking
Emissie is de uitstoot of lozing van chemische en fysische verontreinigingen. De emissiebron kan een schoorsteen of lozingspijp zijn, maar ook een verkeersweg of een industrieterrein.

De manier waarop de verontreiniging zich vervolgens zal verspreiden hangt af van enkele factoren:

  • Aard van de verontreiniging (fysisch, chemisch, deeltjesgrootte etc.)
  • Debiet en concentratie van de verontreiniging
  • Aard van de bron (puntbron, lijnbron, oppervlaktebron)
  • Hoogte van de bron (auto, schoorsteen)
  • Meteorologische condities (windsnelheid en -richting, luchtvochtigheid)
  • Stroomsnelheid van het water

De geƫmitteerde stoffen worden in de omgeving verdund en verspreid.

In het geval van luchtverontreiniging zullen geƫmitteerde stoffen uiteindelijk op leefhoogte terechtkomen: circa 1,5 meter boven de grond. Bij concentraties stoffen op dit niveau spreekt men over immissie.

Geluid onderscheidt zich van de meeste andere vormen van emissie doordat het een fysisch verschijnsel betreft: trillingen in de lucht.

Om de concentraties van stoffen in het natuurlijke milieu te beperken zijn aan activiteiten die de desbetreffende stoffen of het geluid in het milieu brengen emissienormen of -grenswaarden gesteld. Vanuit wet- en regelgeving zijn in dat verband eisen gesteld aan de uitstoot van bepaalde stoffen bij bepaalde processen.

Goede voorbeelden hiervan zijn de Besluiten emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en B (Bees A, Bees B). Deze besluiten bevatten emissie-eisen voor stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en stof dat wordt veroorzaakt door installaties die warmte, stoom of elektriciteit opwekken voor bedrijven of voor de openbare energievoorziening.

Het Nederlandse milieubeleid richt zich in eerste instantie op de aanpak van de bronnen die de emissie veroorzaken; dit heet de brongerichte aanpak.


Gerelateerde factsheets
Afvalstoffen
Afvalwater
Bees A/B milieubeheer
Bron
Emissiebeperkende maatregelen
Emissiehandel
Fijn stof
Geluidsoverdracht
Luchtverontreiniging

L
ink
Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Literatuur
de Bree, F., van Stigt, M. Milieu-effecten door luchtverontreiniging uit een afvalverbrandingsinstallatie. Meppel, Boom Amsterdam 1996

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals